Disputas: Kristian Gjertsen Kjelgård

M.Sc. Kristian Gjertsen Kjelgård ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

K-band Ultra Wideband Short Range Radar in 90nm CMOS

Tid og sted for prøveforelesning

 13. november 2015 kl. 11:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Henrik Sjöland, Lund universitet, Sverige​​​
  • Postdoc Carsten Wulff, NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon/ Nordic Semi AS
  • Professor Jim Tørresen, Department of informatics​, University of Oslo

Veiledere:

  • Professor Tor Sverre Lande
  • Professor II Dag T Wisland

 

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 30. okt. 2015 11:20 - Sist endret 30. okt. 2015 11:21