Disputas: Daniela Lepri

M.Sc. Daniela Lepri ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Timed Temporal Logic Model Checking of Real-Time Systems. A Rewriting-Logic-Based Approach.

Tid og sted for prøveforelesning

13. april 2015 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Post.doc. Ralf Sasse, ETH Zürich
  • Junior Research Fellow PhD Dalal Alrajeh , Imperial College and University college London (UCL)
  • Post.doc. Silvia Lizeth Tapia Tarifa

Veileder:

  • Professor Peter Csaba Ølveczky, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Olaf Owe, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Erika Ábrahám, Aachen University

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Mar. 25, 2015 9:16 AM - Last modified Apr. 10, 2015 12:35 PM