Disputas: Tiwonge Davis Manda

M.Sc. Tiwonge Davis Manda ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Developing HIS Infrastructure: Negotiating Tensions to Design, Implementation, and Maintenance

Tid og sted for prøveforelesning

 12 . juni  2015 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

  • Professor Robin Williams, University of Edinburgh, Scotland
  • Professor Helana Karasti, Luleå University of Technology, Sweden
  • Postdoctor Johan Sæbø, Department of Informatics, University of Oslo

Veileder:

  • Kristin Braa, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Jo Herstad, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo

 

 Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 29. mai 2015 09:31