Disputas: Vinay Setty

Doctoral candidate Vinay Setty ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: Publish/Subscribe for Large-Scale Social Interaction: Design, Analysis and Resource Provisioning

Tid og sted for prøveforelesning

18. februar 2015 klokken 12:00 i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Alejandro Buchmann, Department of Computer Science, Databases and Distributed Systems, University of Darmstadt

  • Professor Ben Zhao, Department of Computer Science, University of California at Santa Barbara

  • Professor Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

Veileder

  • Roman Vitenberg, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Maarten van Steen, Department of Computer Sciences, VU University Amsterdam

For mer informasjon

Pressemelding

 

For mer informasjon

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Feb. 4, 2015 8:53 AM - Last modified Feb. 10, 2015 2:41 PM