Disputas: Yahya Hamad Sheikh

M.Sc. Yahya Hamad Sheikh ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Health information systems Integration as institutionalisation. The case of Zanzibar

Tid og sted for prøveforelesning

16. desember 2015 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Ellen Balka, School of Communication, Simon Fraser University
  • Professor Niall Hayes, Management School, Lancaster University
  • Postdoktor Fellow Johan Ivar Sæbø, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo

Veileder:

  • Eric Monteiro, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Kristin Braa, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Dec. 1, 2015 9:40 AM - Last modified Dec. 2, 2015 11:14 AM