Disputas: Nima Shidende

M.Sc. Nima Shidende ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Distributed Collaborative Practices in Resource Restricted Settings. Ethnographic studies from the Tanzanian Primary Healthcare Information System.

Tid og sted for prøveforelesning

 1. desember 2015 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Magnus Bergquist, Akademin för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad, Sverige
  • Førsteamanuensis Ingeborg Krange, Campus Kristiania, Institutt for Kreativitet og Innovasjon, Norge
  • Førsteamanuensis Jo Herstad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Veiledere:

  • Professor Margunn Aanestad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Christina Mörtberg, Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet
  • Faraja T. Igira, The Institute of Finance Management, Tanzania

 

Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Nov. 17, 2015 9:27 AM - Last modified Nov. 30, 2015 12:13 PM