Disputas: Mohammed Sourouri

M.Sc. Mohammed Sourouri ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Scalable Heterogeneous Supercomputing: Programming Methodologies and Automated Code Generation

Bilde: Kai Torgeir Dragland, NTNU

Tid og sted for prøveforelesning

17. desember 2015 kl. 10:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Bedømmelseskomité

  • Professor Mary Hall, School of Computing, University of Utah, USA   
  • Professor Michael Bader, Institut für Informatik, TU München, Germany
  • Professor Tor Skeie, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo

Veileder:

  • Xing Cai, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo
  • B.Baden Scott, University of California San Diego, USA
  • Johan Simon Seland, Sintef, Oslo

 

Leder av disputas

Knut Liestøl

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Dec. 3, 2015 9:09 AM - Last modified Dec. 3, 2015 9:58 AM