Disputas: Guri Birgitte Verne

Cand. real. Guri Birgitte Verne ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

The winners are those who have used the old paper form”  On citizens and automated public services

Tid og sted for prøveforelesning

 29. juni 2015 kl. 11:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Ellen Balka, School of Communication, Simon Fraser University
  • Professor David Randall, Informatics, University of Siegen
  • Professor Margunn Aanestad, Department of informatics, University of Oslo

Veiledere:

 

  • Professor Tone Bratteteig, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Professor Arild Jansen, AFIN, Institutt for privatrett, UiO

 

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published June 15, 2015 7:53 AM