Disputas: Viet Hoang Nguyen

M.Sc. Viet Hoang Nguyen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Balancing Quality of Information and Energy Consumption in Mobile Activity Recognition

Tid og sted for prøveforelesning

 29. mai 2015 kl. 11:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

Bedømmelseskomité

  • Professor Kurt Rothermel, University of Stuttgart, Germany
  • Assistant Professor Marillia Curado, University of Coimbra, Portugal
  • Professor Otto Anshus, University in Oslo/University in Tromsø

Veileder:

  • Thomas Peter Plagemann, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Ellen Munthe-Kaas, Instituttet for informatikk, Universitetet i Oslo

 

 Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published May 13, 2015 10:09 AM - Last modified May 13, 2015 10:09 AM