Disputas: Shuai Wang

Cand.Scient. Shuai Wang ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Systematic Product Line Testing: Methodologies, Automation, and Industrial Application  

Tid og sted for prøveforelesning

20. april 2015 kl. 10:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

Bedømmelseskomité

  • Professor Laurence Duchien, Universite Lille I, France
  • Professor Enrique Alba, University of Malaga, Spain
  • Associate Professor Yan Zhang, University of Oslo, Simula Research Laboratory

Veileder:

  • Arnaud Gotlieb, Simula Research Laboratory
  • Shaukat Ali, Simula Research Laboratory
  • Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Apr. 1, 2015 8:56 AM - Last modified Apr. 1, 2015 8:57 AM