Disputas: Gencer Erdogan

M.Sc. Gencer Erdogan ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

CORAL: A Model-Based Approach to Risk-Driven Security Testing

Tid og sted for prøveforelesning

 13. januar 2016 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Yves Le Traon, University of Luxemburg
  • Senior Researcher Michael Felderer, University of Innsbruck
  • Associate Professor Ingrid Chieh Yu, University of Oslo

Veiledere:

  • Professor Ketil Stølen, Department of Informatics, University of Oslo
  • Associate Professor Lillian Røstad, NTNU

 

 Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 29. des. 2015 11:04