Disputas: Rune Dalmo

M.Sc. Rune Dalmo ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Expo-rational B-splines in Geometric Modelling: Methods for Computer Aided Geometric Design

Tid og sted for prøveforelesning

18. januar 2016 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Tomas Sauer, University of Passau, Germany
  • Researcher Francesca Pelosi, Mathematics Department, Tor Vergata University in Rome, Italy
  • Professor Michael Floater, Department of mathematics, University of Oslo

Veiledere:

  • Professor Arne Lakså, Computer Science, Narvik University College
  • Professor Knut Mørken, Department of mathematics, University of Oslo
     

 Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 26. feb. 2016 14:08 - Sist endret 26. feb. 2016 14:08