Disputas: Håkon A. Hjortland

M.Sc. Håkon A. Hjortland ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Sampled and Continuous-Time 1-Bit Signal Processing in CMOS for Wireless Sensor Networks

Tid og sted for prøveforelesning

19. februar 2016 kl. 11:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Wouter A. Serdijn, Delft University of Technology, The Netherlands
  • Professor Viktor Öwall, Lund University, Sweden
  • Professor Jim Tørresen, University of Oslo

Veiledere:

  • Professor Tor Sverre Lande, Department of informatics, University of Oslo
  • Professor II Dag T. Wisland, Department of mathematics, University of Oslo
     

 Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 5. feb. 2016 09:22