Disputas: Knut Landmark

M.Sc. Knut Landmark ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Machine learning and image processing methods for acoustic seafloor mapping and classification

Tid og sted for prøveforelesning

14. mars 2016 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Ross Norman Chapman, University of Victoria, Canada
  • Associate professor Robert Jenssen, University of Tromsø
  • Adjunct Professor Svein-Erik Hamran, Department of Informatics, University of Oslo

Veiledere:

  • Professor Anne H Schistad Solberg, Department of informatics, University of Oslo
  • Associate Professor Andreas Austeng, Department of informatics, University of Oslo
  • Associate Professor Roy Edgar Hansen, Department of informatics, University of Oslo

 Leder av disputas

Undervisningsleder Dag Langmyhr

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 29. feb. 2016 09:37 - Sist endret 4. nov. 2016 08:47