Disputas: Pengpeng Ni

M.Sc. Pengpeng Ni ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Visual Perception of Scalable Video Streaming: Applied to Mobile Scenarios

Tid og sted for prøveforelesning

18. januar 2016 kl. 10:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Bedømmelseskomité

  • Professor Klara Nahrstedt, Computer Science, University of Illinois
  • Assistant Professor Hendrik Knoche, Department of Architecture, Design and Media, Ålborg University
  • Professor Frank Eliassen, University of Oslo, Department of informatics

Veiledere:

  • Professor Carsten Griwodz, Department of Informatics, University of Oslo
  • Professor Pål Halvorsen, Department of Informatics, University of Oslo

 

 Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Jan. 4, 2016 9:09 AM - Last modified Jan. 7, 2016 4:53 PM