Disputas: Kjetil Raaen

M.Sc. Kjetil Raaen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Response time in games: Requirements and improvements

Tid og sted for prøveforelesning

7. mars 2016 kl. 11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 25, Fornebu

Bedømmelseskomité

  • Professor Mark Claypool, Worcester Polytechnic Institute, USA
  • Senior Lecturer Herman Arnold Engelbrecht, Stellenbosch University, South Africa
  • ​Professor Tor Skeie, University of Oslo

Veiledere:

  • Associate Professor Andreas Petlund, University of Oslo
  • Professor Carsten Griwodz, University of Oslo
  • Professor Pål Halvorsen, University of Oslo

 

Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Published Feb. 23, 2016 8:42 AM - Last modified Feb. 23, 2016 2:45 PM