Disputas: Ali Zaher

M.Sc. Ali Zaher ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Introducing NFC for in-body and on-body medical sensors

Tid og sted for prøveforelesning

11. mars 2016 kl. 10:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Joachim Rodrigues, Lund University, Sweden
  • ​Assistant Professor Benoit Gösselin, Laval University, Canada
  • Associate Professor Kyrre Glette, Department of Informatics, University of Oslo

Veiledere:

  • Associate Professor Philipp Dominik Häfliger, Department of Informatics, University of Oslo
  • Professor Thomas Peter Plagemann, Department of Informatics, University of Oslo

 

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 26. feb. 2016 11:14 - Sist endret 10. mars 2016 08:55