Disputation: Hrafnhildur Jónasdóttir

Doctoral candidate Hrafnhildur Jónasdóttir at the Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, is defending the thesis "Creativity Under Pressure in Digital Innovation: The Case of Norwegian Game Development Start-ups" for the degree of Philosophiae Doctor.

Image may contain: Woman, Hair, Face, Eyebrow, Hairstyle.

Trial lecture - time and place

6th of March, 10:15 AM, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus

“Future potential and challenges for Norwegian games in an international context”

Conferral summary

I dagens marked med ekstrem konkurranse er bedrifter avhengige av kreative og innovative løsninger for å overleve. Gjennom en casestudie av oppstartsbedrifter i norsk spillindustri har samhandlingen mellom utviklere, teknologi og miljø blitt utforsket for å gi ny innsikt i hvordan digitalt drevne kreative prosesser utspiller seg under press. Resultatet i denne avhandlingen bidrar til forskning på digital innovasjon og kreativitet med fokus på rollen digital teknologi og menneskelige aktører spiller i innovasjonsprosessen og deres relasjoner i bedrifter under høyt press.

 

Main research findings

In today’s hypercompetitive markets, companies are forced to be creative and innovate in order to survive. In her thesis, Hrafnhildur Jónasdóttir explores creative processes in the area of information systems and digital innovation, addressing the role of digital technology and human actors and their interdependence during the innovation and creative process in high-pressure environments.

To answer the question of how digitally fuelled creative processes unfold in game innovation under pressure, a case study of game development start-up companies in the Norwegian video game industry was conducted to gain empirical insight into the work situation in a high-pressure environment with creative and technologically savvy developers. She develops a theoretical process model, and practical propositions to guide practitioners in their creative endeavours. This contributes to research on digital innovation and creativity by addressing the need for theory explaining the role of digital technology and human actors and their interdependence during development in organisational contexts and high-pressure environments.

 

 

Contact information to Department: Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 21. feb. 2020 09:09 - Sist endret 2. mars 2020 09:55