Regional og lokal innovasjon: Å balansere tungvekt og lettvekts-IT

Resultater fra FIGI-prosjektet 2014-18

FIGI-prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Informatikk (UiO) og Helse Sør-Øst. Det har utforsket samspillet mellom tungvekts- og lettvekts-IT, fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Det mest vellykkede eksempelet er Sykehuset på Kalnes i Østfold, som nylig er klassifisert på nivå 6 i HIMMS.

Påmeldingsskjema

9:00-9.15 Velkommen!
Prof. Bendik Bygstad, UiO og spesialrådgiver Nis Johannsen, HSØ RHF
9:15-10:00 Hva har vi lyktes med på Kalnes Sykehus? Hva kunne vært gjort bedre?
Tidl. administrerende direktør Just Ebbesen og avdelingsleder Anette Siebenherz, Sykehuset i Østfold
10:00-10:45 Forskningsresultater fra FIGI-prosjektet: Innovasjon i to hastigheter.
Prof. Bendik Bygstad og PhD-stipendiat Egil Øvrelid, UiO
10:45 Kaffepause
11:00-11:20 Hvordan kan digitalisering gjøre det enklere for helseregionen å levere bedre helsehjelp. 
Leder eHelse, Ulf Sigurdsen, HSØ RHF
11:20-11:40 Forberedt kommentar: Prof. Margunn Aanestad, UiO
11:40-12:00 Forberedt kommentar: Avdelingsdirektør Robert Nystuen, Direktoratet for e-Helse
12:00-12:45 Lunsj
12:45-13:30 Hvordan forholder leverandørene seg til tung-/lettvekts-diskusjonen?
- Adm.dir. Morten Andresen, Imatis
- Tate Gilchrist, Director open plattforms, Cerner
13:30-14:00 Veien videre for Østfold?
Fagdirektør Helge Stene-Johansen, Østfold
14:00-14:30 Veien videre for Helse Sør-Øst?
Leder av strategisk porteføljestyring, Ole Johan Kvan, HSØ RHF
14:30-14:50 Forberedt kommentar: Prof. Ole Hanseth, UiO
14:50-15:10 Forberedt kommentar: Prof. Jesper Simonsen, Roskilde Universitet
Diskusjon
15:10  Avslutning

Samarbeidspartnere:

Logo for UiO, Helse Sør-Øst og Regionale forskningsfond                              

Publisert 1. mars 2018 15:44 - Sist endret 31. juli 2019 15:07