CANOE: CAnada-NOrway partnership program in higher education (avsluttet)

Samarbeidsprogram med University of Toronto, Canada.

Prosjektet har som langsiktig mål å etablere et vedvarende utdannings- og forskningsorientert samarbeid, mellom Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Department of Electrical and Computer Engineering ved University of Toronto. Fokus på samarbeidet er mellomvare og distribuerte systemer.

Prosjektet skal bidra til å styrke de faglige relasjonene mellom de to samarbeidsinstitusjonene, og gjensidig forbedre hverandres kvaliteter innen forskning og forskerutdanning  både PhD- og masternivå.


Home page: http://canoe.ifi.uio.no

Publisert 7. mars 2011 13:16 - Sist endret 22. juni 2016 11:45