Envisage: Engineering Virtualized Services

Envisage er et koordinatorprosjekt finansiert via EUs 7. rammeprogram fra 2013-2016.

Einar Broch Johnsen ved instituttet er koordinator.

Envisage har partnere fra Nederland, Tyskland, Italia og Spania.

Prosjektet har planlagt oppstart 1. oktober 2013 og ledes fra PMA-gruppen.

Publisert 25. apr. 2013 10:16 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50