LOGON (avsluttet)

LOGON er et språkteknologisk prosjekt med utgangspunkt i maskinoversettelse fra norsk til engelsk. Det er en del av satsingen til Norges forskningsråd for å styrke forskning relatert til språkteknologi i Norge. Det er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim. Det vil knyttes flere doktorgradstipendiater til prosjekter, og det vil være aktivt samarbeid med institusjoner i andre land, bl.a. USA og Tyskland.

Les mer om LOGON på prosjektets offisielle sider.

Publisert 7. mars 2011 13:14 - Sist endret 28. apr. 2011 22:18