RvABS: Runtime Verification for ABS Product Lines (avsluttet)

Se mer på den engelske prosjektsiden.

Publisert 6. aug. 2013 13:19 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50