LI:ST - Linjeforening for Språkteknologi

Linjeforeningen LI:ST jobber for et godt faglig og sosialt miljø på studieprogrammet IST (Informatikk: Språkteknologi) som er videreført fra programmet ISK (Informatikk: Språk og kommunikasjon).

LIST logo

LI:ST er en videreføring av programutvalgene for programmene PI:SK, IT-SLP og SLI.

Formål: å jobbe for et bra faglig og sosialt miljø rundt studieprogrammet Informatikk: Språkteknologi

Aktiviteter: fagkvelder, sosiale aktiviteter og generalforsamling

Programstue: Hundremeterskogen (rom 3467, Fortran )

Publisert 28. des. 2010 10:14 - Sist endret 19. feb. 2021 08:22