Informatikk: digital økonomi og ledelse

Programrådet skal fastsette programmets innhold og oppdatere dette i henhold til den faglige utviklingen, samt holde en aktiv dialog med de involverte institutter om emnebidrag og kvaliteten på disse. Det har også ansvar for den helhetlige studiekvaliteteten, og skal i samarbeid med instituttene sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet, samt øvrige forhold som fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring.

Representanter Varamedlemmer
Programleder  Bendik Bygstad  
Representant Siri Moe Jensen  
Representant Truls Erikson  
Representant Espen Andersen  
Representant Stein Gjessing  
Studentrepresentanter

BA: Anna Dæhlen og Olav Moseng

MA: Cecilie Isdahl og  Eivind Grønlund 

 
Studieadministrasjonen Kristin Broch Eliassen  
Ekstern programrådgiver:  Ieva Martinkenaite  
Publisert 7. nov. 2017 12:15 - Sist endret 23. feb. 2022 11:13