Terje Knudsen

Senioringeniør - Lokal IT ved Ifi
Bilde av Terje Knudsen
English version of this page
Telefon +47 22852748
Mobiltelefon +47 93023847
Rom 5103
Brukernavn
Besøksadresse 0373 Oslo Gaustadalleen 23B IFI2/GA06
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Nåværende arbeidsoppgaver

 • Koordinator for prosjekt Livsvitenskapsbygg ved UiO
 • Utvikling og drift av store installasjoner med audiovisuelt utstyr
 • IT systemprogrammering, utvikling og drift

Bakgrunn/erfaring

IT-faglig basisutdanning:

 • Universitetsutdanning: Cand.Scient, algoritmer og mikroelektronikk, realfaglig informatikk
 • Ingeniørutdanning: Elektronikk
 • Yrkesutdanning: Automatiker

Tilleggsutdanning, utvikling og kursing:

 • IT-systemprogrammering, TCP/IP-nettverk, AV-systemintegrasjon, lederutvikling, prosjektledelse, anskaffelser, med mer

Arbeidserfaring:

 • Ledelse: Leder av IT-driftsseksjonen ved Institutt for informatikk (Ifi)
 • IT-drift: IT-systemadministrasjon i store heterogene nettverk
 • Audiovisuelle systemer: prosjektering og systemintegrasjon, programmering og utførelse
 • Bygg og infrastruktur: planlegging og prosjektering, koordinering i byggelederorganisasjon, koordinering i driftsorganisasjon
 • Offentlige anskaffelser: spesifikasjon, anbud, evaluering, dokumentasjon

Prosjekter/oppnevninger:

 • Byggeprosjekt Livsvitenskapsbygg: Koordinator for Livsvitenskapsbygg ved UiO, 67.000 kvm, skisseprosjekt, forprosjekt og KS2, 2015-
 • Byggeprosjekt IFI2: Koordinator for nytt Informatikkbygg IFI2 ved UiO, 28.000 kvm, reguleringsplan, strukturplanlegging og programmering, juryering i prosjektkonkurranse, skisseprosjektering, forprosjektering, detaljprosjektering, driftsplanlegging, bygging, idriftssettelse, 1998-2015
 • IT-driftsprosjekter: ledelse av etablering, anskaffelse, utvikling og migrasjon av de fleste IT-driftstjenester ved Ifi i perioden 1991-2015
 • Øvrige byggeprosjekter: prosjektering og gjennomføring av ombygginger/endringer i realfagsbyggene på Blindern, Forskningsparken, Informatikkbygg IFI1, Veglaboratoriet, 1991-2010
 • Rettsinformatikk: Oppnevning som fagkyndig meddommer i tingrett og lagmannsrett i et utvalg saker vedrørende IKT, 1998-dd
Emneord: AV-tjenester, IT-tjenester, Byggesaker
Publisert 4. nov. 2010 13:12 - Sist endret 12. okt. 2017 11:04