Herman Ruge Jervell

Professor emeritus - Institutt for informatikk
Bilde av Herman Ruge Jervell
English version of this page
Telefon +47-22840121
Mobiltelefon +47-98853310
Rom 9462
Brukernavn

Faglige interesser

Logikk - og spesielt kompleksitet av beregninger og bevis. Jeg har vært interessert i bruken av logikk i kunstig intelligens, i modal logikk og andre anvendelser av logikk til spesifikasjoner og korrekthet i informatikk.

Undervisning

Jeg har lagt opp og hatt ansvar for en god del av undervisningen i logikk. De siste årene har jeg vekslet mellom å ha et bredt elementært kurs i logikk (som eksempel INF 1800) og avanserte kurs som INF 5800 og INF 5810

Bakgrunn

Jeg tok magistergrad i matematisk logikk i 1967 og har siden vært ved universitetene i Oslo og Tromsø (1972-85). Studieopphold ved Stanford University 1968-70. Ved Universitetet i Oslo var jeg ved Matematisk Institutt fram til 1972, ved HF 1985-2001.

Jeg har veiledet 15 doktorander - alene eller sammen med andre.

 

Emneord: Logikk

Publikasjoner

 • Jervell, Herman Ruge (2015). Climbing Mount ε0, In  Gentzen's Centenary.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-10102-6.  Part III.  s 301 - 315 Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (2009). Kantiansk anskuelse og høyere aritmetikk, I: Anita Leirfall & Thor Sandmel (red.),  Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  artikkel.  s 201 - 218
 • Jervell, Herman Ruge (2006). Constructing ordinals, In Gerhard Heinzmann & Giuseppina Ronzitti (ed.),  Constructivism: Mathematics, Logic, Philosophy and Linguistics.  Éditions KIMÉ.  ISBN 2-84174-399-3.  Kapittel.  s 5 - 20
 • Jervell, Herman Ruge (2005). Finite trees as ordinals, In S.Barry Cooper; Benedikt Löwe & Leen Torenvliet (ed.),  New Computational Paradigms First Conference on Computability in Europe, CiE 2005.  Springer.  ISBN 3-540-26179-6.  Kapittel.  s 211 - 220
 • Jervell, Herman Ruge (2005). Finite trees as ordinals. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  3526
 • Jervell, Herman Ruge (2003). Appendix: Section 20.3 From a logical point of view, In Bernt Petter Stigum (ed.),  Econometrics and the Philosophy of Economics. Theory-Data Confrontations in Economics.  Princeton University Press.  ISBN 0-691-11300-9.  s 520 - 524
 • Jervell, Herman Ruge (1999). Om det uendelige. Pascal som matematiker, logiker og fysiker, I: Hans Kolstad & Arild Waaler (red.),  Endelighet og evighet. 15 essays om Blaise Pascal.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18050-7. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (1996). From the axiom of choice to choice sequences. Nordic Journal of Philosophical Logic.  ISSN 0806-6205.  1(1), s 95- 98 Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (1996). Thoralf Skolem: Pioneer of computational Logic. Nordic Journal of Philosophical Logic.  ISSN 0806-6205.  1(2), s 107- 117 Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge & Olsen, Kai A. (1985). Icons in man-machine communications. Behaviour and Information Technology.  ISSN 0144-929X.  4(3), s 249- 254 . doi: 10.1080/01449298508901805 Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge & Olsen, Kai A. (1984). Computer and society. Computers & society.  ISSN 0095-2737.  13(4), s 17- 21 . doi: 10.1145/379518.379523

Se alle arbeider i Cristin

 • Jervell, Herman Ruge (2013). Modal logic. Logos Verlag Berlin.  ISBN 978-3-8325-3302-1.  103 s.
 • Jervell, Herman Ruge (2013). Proof Theory. Logos Verlag Berlin.  ISBN 978-3-8325-3303-8.  129 s.
 • Jervell, Herman Ruge (2012). Logic and computations. Logos Verlag Berlin.  ISBN 978-3-8325-3090-7.  130 s.
 • Jervell, Herman Ruge (2004). Formal logic. A guided tour. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-188-5.  194 s.
 • Jervell, Herman Ruge (2002). Modal logikk. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-094-3.  145 s. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (2001). Logikk og beregnbarhet. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-072-2.  169 s. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge & Olsen, Kai A. (1982). Hva datamaskiner ikke kan. Universitetsforlaget.  ISBN 8200071405.  182 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jervell, Herman Ruge (2002). Hilbert, Borel og kampen om utvalgsaksiomet. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (2002). Review: Alasdair Urquhart: The complexity of linear logic with weakening. Bulletin of Symbolic Logic.  ISSN 1079-8986.  8, s 100- 101 Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (2002). The importance of indirect arguments. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (2001). Abstractions and Metaphors on the Internet. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (2001). How to wellorder finite trees. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge & Zhang, Wenhui (2001). Cut formulas for Kalmar elementary functions. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (2000). Review "Helmut Schwichtenberg: Finite notations for infinite terms.". Bulletin of Symbolic Logic.  ISSN 1079-8986.  6(4), s 477- 477 Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (1999). On the limitations of logic programming. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (1995). Dynamic Datastructures. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge (1995). Informatikk som fag. Vitenskapsteoretisk belyst. Vis sammendrag
 • Jervell, Herman Ruge & Olsen, Kai A. (1980). Hva datamaskiner ikke kan. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:59 - Sist endret 20. aug. 2013 09:59