Marthe Nordengen Berntzen

Stipendiat - PROG Programmering
English version of this page
Rom 10. etasje
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)
Emneord: smidige praksiser, smidige metoder, smidig

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Berntzen, Marthe (2019). PO-rollen: Koordinering gjennom relasjoner i stor-skala smidig.
  • Berntzen, Marthe (2019). Product Owners and Coordination in Large-Scale Agile.
  • Berntzen, Marthe (2019). Stor-skala smidig.
  • Moe, Nils Brede & Berntzen, Marthe (2019). Organisering og styring i storskala agile: produkteierrollen i Entur.
  • Berntzen, Marthe Nordengen; Wong, Sut I & Steen, Fredrik Hopen (2018). When the favor is not seen as genuine – the moderating roles of social- and economic LMX on the relationship between empowering leadership and OCB.
  • Bjugstad, Therese; Berntzen, Marthe Nordengen & Wong, Sut I (2018). Lederkommunikasjon: En nøkkel for medarbeiderengasjement. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  21(4), s 40- 48 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Wong, Sut I & Berntzen, Marthe Nordengen (2018). Leading virtually - When transformation get lost in virtual translation.
  • Wong, Sut I & Berntzen, Marthe Nordengen (2018). Transformational Leadership and Leader-Member Exchange (LMX) in Virtual Teams: The Roles of Electronic Dependence and Team Task Interdependence.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. okt. 2018 11:17 - Sist endret 9. feb. 2019 15:05

Forskergrupper