Omid Mirmotahari

Bilde av Omid Mirmotahari
English version of this page
Telefon +47 22857700
Mobiltelefon +47 45050045
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo

Jeg arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk, og har i en årrekke hatt ulike stillinger og verv av teknisk, administrativ og vitenskapelig art.

Jeg har særlig vært opptatt av å gjøre UiO til et attraktivt studiested for studenter, og har arbeidet med både markedsføring og rekruttering til Institutt for Informatikk. Mitt brennende engasjement for undervisning og forskning, samt pågangsmot og evnen til å tenke nytt, har vært en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. Som student var jeg også opptatt av UiO som studiested og var svært aktiv i studentmiljøet. På den tiden etablerte jeg en studentorganisasjon for studenter innen mikroelektronikk (MIKRO) og dagen@ifi.

I dag er jeg en engasjert medarbeider på Institutt for Informatikk som har sterkt fokus på undervisningskvalitet og studentmiljø. I tillegg jobber jeg med forskning innen pedagogikk og har publisert en rekke artikler i grenseland mellom informatikk og pedagogikk.

Ved siden av mitt engasjement ved UiO har jeg flere styrevev i næringslivet. Dette gjør meg til en sterk bidragsyter når det gjelder innovasjon og kommersialisering.

 

Undervisning

IN1020 - Introduksjon til datateknologi

INF 1400 - Digital teknologi

INF 2270 - Datamaskinarkitektur

INF 3400 - Digital mikroelektronikk 

 

Bakgrunn - Utdannelse

2004 – 2008 Phd-grad i Nanoelektronikk (Universitetet i Oslo)
2002 – 2003  Cand.Scient grad i Mikroelektronikk (Universitetet i Oslo)
1999 – 2002 Cand.Mag grad i Informatikk (Universitetet i Oslo)
1996 – 1999 Diplom - Allmennfaglig studieretning (Valler VGS)

 

Bakgrunn - Arbeidserfaring (akademisk)

2010 – d.d

Førsteamanuensis, Studielaben (Universitetet i Oslo)

Undervisning, forskning, prosjektledelse og strategiutvikling

2008 – 2010

Førsteamanuensis, Robotikk og Intelligente Systemer (Universitetet i Oslo)

Forskning, undervisning og prosjektledelse

2004 – 2005 

Markedsføringskoordinator  (Universitetet i Oslo)

Markedsføring, design, prosjektplanlegging og PR

2003

Universitetslektor  (Universitetet i Oslo)

Undervisning, prosjektering og planlegging

2000 – 2003

Gruppelærer og studentassistent  (Universitetet i Oslo)

Undervisning for 15 studentklasser over 3 år

 

Frivillig arbeid 

2018 – d.d. Med-gründer: CyberSMART - En ukescamp for elever i ungdom og videregående skole hvor de får opplæring innen Cyber sikkerhet.
2013 – d.d. Turneringsleder: First Lego League - verdens største kunnskapsturnering for barn og unge.
2006 – 2015 Baseleder og Med-gründer, Sommerskolen (Oslo Kommune) - etableringen og utvikling av sommerkurs for barn og unge innen programmering og teknologi.
2005 – 2015 Prosjektleder og ekspertpanel : Forskerfabrikken - som er en sosial entreprenør som arbeider for at barn og unge skal bli mer interessert i realfag, og bidra til at de forstår disse fagene bedre.
 

Priser

2013 – Årets foreleser, kåret av studentene, pris delt ut at Fagutvalget ved Informatikk

2009 – Årets foreleser, kåret av studentene, pris delt ut at MIKRO studentforening.

2009 – Best paper award, IMECS, Hong Kong.

2009 – NFA - prisen for formidling av realfag

2007 – Instituttlederens pris for årets initiativtaker

2006 – Vinner at NOKUTs Utdanningskvalitetsprisen

2005  Vinner av prisen for godt læringsmiljø - UiO

2003 – Instituttlederens pris for årets nyinkommer

 

Verv

2004 – d.d.      Reviewer for ulike internasjonale forskningskonferanser 

2007 – 2008    Styremedlem for strategiutvikling av rekruttering for realfag ved UiO

2007                Symposium Co-Chair for internasjonal konferanse: ISMVL-2007

2003 – 2004    Leder av studentarrangementet dagen@ifi.

2002 – 2003    Grunnlegger og leder av studentforeningen MIKRO

2001 – 2003    Studentrepresentant for nye utdanningsreformen ved UiO

 

 

Emneord: Nanoteknologi, Nano- og mikroteknologi, Robotikk, Intelligente systemer, reversibel logikk, flernivå logikk, Operational research

Publikasjoner

 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2019). Student engagement by employing student peer reviews with criteria-based assessment. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON.  ISSN 2165-9559.  April-2019, s 1152- 1157 . doi: 10.1109/EDUCON.2019.8725174 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Gjessing, Stein; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2019). A Case-Study of Automated Feedback Assessment. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON.  ISSN 2165-9559.  April-2019, s 1190- 1197 . doi: 10.1109/EDUCON.2019.8725249 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dadashi, Ali; Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2018). Energy-efficient, fast-settling, modified nested-current-mirror, single-stage-amplifier for high-resolution LCDs in 90-nm CMOS. Analog Integrated Circuits and Signal Processing.  ISSN 0925-1030.  97(2), s 253- 259 . doi: 10.1007/s10470-018-1220-7
 • Elgesem Schumacher, Ole Herman; Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2018). Ultra-Low-Voltage Dual-Rail NAND/NOR for High Speed Processing, In  The Eleventh International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-electronics (CENICS).  International Academy, Research and Industry Association (IARIA).  ISBN 978-1-61208-664-4.  Papers.  s 1 - 4
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2018). Structured peer review using a custom assessment program for electrical engineering students. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON.  ISSN 2165-9559.  2018-April, s 999- 1006 . doi: 10.1109/EDUCON.2018.8363339
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar & Damsa, Crina I. (2018). Innovating Assessment Practices Using Automated Feedback in Software in Computer Science Education. CEUR Workshop Proceedings.  ISSN 1613-0073.  2128 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Langmyhr, Dag; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2018). Studentaktivisering gjennom bruk av hverandrevurdering for førstesemesters studenter i Canvas LMS: en forsøksstudie.. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.  ISSN 1892-0713.  1(1) . doi: http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/521 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Damsa, Crina I. & Berg, Yngvar (2018). Formative Feedback for Learning. Case Studies of Automated Feedback in Undergraduate Computer Science Education. Proceedings (International Conference of the Learning Sciences).  ISSN 1814-9316.  3, s 1577- 1578 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mirmotahari, Omid; Hiorth, Kristian Andreas; Gjessing, Stein; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2018). En eksempel-studie av automatisk tilbakemelding for programmeringsfag i høyere utdanning.. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.  ISSN 1892-0713.  1(1) . doi: http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Marchetti, Luca; Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Azadmehr, Mehdi (2017). A control system for a low power bidirectional front-end for resonating sensors, In Giancarlo Fortino (ed.),  Proceedings of the 2017 IEEE 14th International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC 2017) May 16-18, 2017, Calabria, Italy.  IEEE.  ISBN 978-1-5090-4428-3.  55.  s 322 - 326 Vis sammendrag
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2017). Erfaringer fra strukturert peer review ved bruk av et egetutviklet sensureringsprogram. NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning.  ISSN 1892-0713.  1(1)
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2017). High-Speed Digital Domino Logic for Ultra-Low Supply Voltages. Circuits, systems, and signal processing.  ISSN 0278-081X.  36(12), s 4774- 4788 . doi: 10.1007/s00034-017-0632-4
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2017). Individuell «automagisk» tilbakemelding på skriftlig eksamen. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1(1), s 287- 293 . doi: 10.5324/njsteme.v1i1.2327 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dadashi, Ali; Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2016). A New Fully Differential Adaptive CMOS Line Driver Using Fuzzy Controller Suitable for ADSL Modems. Circuits and Systems.  ISSN 2153-1285.  7(8), s 1307- 1323 . doi: 10.4236/cs.2016.78114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dadashi, Ali; Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2016). NP-Domino, Ultra-Low-Voltage, High-Speed, Dual-Rail, CMOS NOR Gates. Circuits and Systems.  ISSN 2153-1285.  7(8), s 1916- 1926 . doi: 10.4236/cs.2016.78166
 • Marchetti, Luca; Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Azadmehr, Mehdi (2016). Bidirectional Front-End for Piezoelectric Resonator, In  2016 IEEE 13th International Conference on Networking, Sensing, and Control (ICNSC 2016).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-9975-3.  Chapter. Vis sammendrag
 • Marchetti, Luca; Romi, Amar; Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Azadmehr, Mehdi (2016). A discrete implementation of a bidirectional circuit for actuation and read-out of resonating sensors, In Alberto Bosio (ed.),  2016 11th IEEE International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-0336-5.  Chapter. Vis sammendrag
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2016). Ultra Low-Voltage Static Precharge NAND/NOR Gates, In Geok Ing (ed.),  Proceedings of the 2014 IEEE 5th International Nanoelectronics Conference (INEC).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-4841-6.  Nanoelectronics.
 • Mirmotahari, Omid; Dadashi, Ali; Azadmehr, Mehdi & Berg, Yngvar (2016). High-speed dynamic dual-rail ultra low voltage static CMOS logic operating at 300 mV, In Alberto Bosio (ed.),  2016 11th IEEE International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-0336-5.  Chapter. Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2015). Flexible Ultra-Low-Voltage CMOS Circuit Design Applicable for Digital and Analog Circuits Operating below 300mV, In Lisa O'Conner (ed.),  2015 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI).  IEEE Press.  ISBN 978-1-4799-8718-4.  Session 33.  s 646 - 651 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2015). Low-voltage and high-speed CMOS circuit design with low-power mode, In Mohamad Abbas; M. Chrzanowska-Jesk & Watheq El-Kharashi (ed.),  2015 IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-0246-7.  Kapittel.  s 57 - 60 Vis sammendrag
 • Dadashi, Ali; Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2015). High-Speed, Modified, Bulk stimulated, Ultra-Low-Voltage, Domino Inveter, In Lisa O'Conner (ed.),  2015 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI).  IEEE Press.  ISBN 978-1-4799-8718-4.  Session 05.  s 86 - 90
 • Dadashi, Ali; Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2015). An ultra-low-voltage, semi-floating-gate, domino, dual-rail, NOR gate, In Mohamad Abbas; M. Chrzanowska-Jesk & Watheq El-Kharashi (ed.),  2015 IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-0246-7.  Kapittel.  s 61 - 64
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2015). Reliability of High Speed Ultra Low Voltage Differential CMOS Logic. Circuits and Systems.  ISSN 2153-1285.  6(5), s 121- 135 . doi: 10.4236/cs.2015.65013 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mirmotahari, Omid; Dadashi, Ali; Azadmehr, Mehdi & Berg, Yngvar (2015). Novel high-speed dynamic differential ultra low voltage logic for supply-voltage below 300 mV, In Mohamad Abbas; M. Chrzanowska-Jesk & Watheq El-Kharashi (ed.),  2015 IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-0246-7.  Kapittel.  s 53 - 56 Vis sammendrag
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2014). Latching Scheme in Multiple-Valued Recharged Logic. International Journal of Engineering ,Science and Innovative Technology.  ISSN 2319-5967.  3(3), s 57- 72
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2013). Robust Low-Power CMOS Precharge Logic, In  2013 IEEE Faible Tension Faible Consommation (FTFC).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-6105-7.  session 1.  s 11
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2013). Robustness of the Ultra Low-Voltage Domino Gates CMOS, In V. Privman (ed.),  Sixth International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-electronics (CENICS 2013).  International Academy, Research and Industry Association (IARIA).  ISBN 978-1-61208-302-5.  Session 1: Electronics.  s 7 - 12
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2012). High Speed and Ultra Low-voltage CMOS NAND and NOR domino gates. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering.  ISSN 2010-376X.  68, s 258- 261 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2012). Novel Static Ultra Low-Voltage and High Speed CMOS Boolean Gates. North atlantic university union: International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing.  ISSN 1998-4464.  6(4), s 249- 254 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2012). Novel high-speed and ultra-low-voltage CMOS NAND and NOR domino gates, In  CENICS 2012: The Fifth International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Microelectronics.  International Academy, Research and Industry Association (IARIA).  ISBN 978-1-61208-213-4.  Chapter.  s 5 - 10 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2012). Static Differential Ultra Low-Voltage Domino CMOS logic for High Speed Applications. North atlantic university union: International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing.  ISSN 1998-4464.  6(4), s 269- 274 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2012). Ultra low-voltage and high speed dynamic and static CMOS precharge logic, In  2012 Faible Tension Faible Consommation (FTFC).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-0820-5.  Paper. Vis sammendrag
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar & Høvin, Mats Erling (2012). Automation of Packing Cell in Fresh Fish Facilities. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering.  ISSN 2010-376X.  68, s 1956- 1961
 • Moghaddam, Akbar F.; lange, magnus; Mirmotahari, Omid & Høvin, Mats Erling (2012). Novel Mobile Climbing Robot Agent for Offshore Platforms. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering.  ISSN 2010-376X.  68, s 17- 23
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2011). Novel static differential ultra low-voltage and high speed domino CMOS logic, In Valeri Mladenov & Olga Martin (ed.),  Recent researches in circuits, systems, mechanics and transportation systems : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS '11) : Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics (MECHANICS '11) : Proceedings ot the 2nd International Conference on Automotive and Transportation Systems (ICAT '11) : Montreux, Switzerland, December 29-31, 2011.  World Scientific and Engineering Academy and Society.  ISBN 978-1-61804-062-6.  paper.  s 138 - 142 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2011). Static ultra low-voltage and high performance CMOS NAND and NOR gates, In Valeri Mladenov & Olga Martin (ed.),  Recent researches in circuits, systems, mechanics and transportation systems : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS '11) : Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Applied and Theoretical Mechanics (MECHANICS '11) : Proceedings ot the 2nd International Conference on Automotive and Transportation Systems (ICAT '11) : Montreux, Switzerland, December 29-31, 2011.  World Scientific and Engineering Academy and Society.  ISBN 978-1-61804-062-6.  paper.  s 143 - 146 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2011). Ultra low-voltage CMOS current mirrors. Analog Integrated Circuits and Signal Processing.  ISSN 0925-1030.  68(2), s 219- 232 . doi: 10.1007/s10470-011-9607-8
 • Eivazi, Shiva Taghipour; Hosseinzadeh, Mehdi & Mirmotahari, Omid (2011). Fully parallel comparator for the moduli set {2(n), 2(n)-1, 2(n)+1}. IEICE Electronics Express.  ISSN 1349-2543.  8(12), s 897- 901 . doi: 10.1587/elex.8.897
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2009). CLOCKED SEMI-FLOATING-GATE ULTRA LOW-VOLTAGE INVERTING CURRENT MIRROR, In Sakir Sezer; Andrew Marshall & Thomas Buechner (ed.),  Proceedings of the 2009 International SOC Conference, Irland.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-5220-0.  Kapittel.
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2009). CLOCKED SEMI-FLOATING-GATE ULTRA LOW-VOLTAGE SYMMETRIC AND BIDIRECTIONAL CURRENT MIRROR, In Sakir Sezer; Andrew Marshall & Thomas Buechner (ed.),  Proceedings of the 2009 International SOC Conference, Irland.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-5220-0.  Kapitell.
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2009). Clocked semi-floating-gate pseudo differential pair for low-voltage analog design, In Cem Goknar (ed.),  Proceedings of European Conference on Circuit Theory and Design, 2009 - ECCTD 2009.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-3895-2.  Kapittel.  s 441 - 444
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2009). Clocked semi-floating-gate ultra low-voltage current multiplier, In Cem Goknar (ed.),  Proceedings of European Conference on Circuit Theory and Design, 2009 - ECCTD 2009.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-3895-2.  Kapittel.  s 445 - 448
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2009). Low voltage precharge CMOS logic, In Michel Renovell; Ondrej Novák; Hans Manhaeve & Zdenek Plíva (ed.),  Proceedings of the 2009 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2009 - DDECS.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-3341-4.  Kapittel.  s 140 - 143
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2009). Ultra low voltage and high speed CMOS carry generate circuits, In Cem Goknar (ed.),  Proceedings of European Conference on Circuit Theory and Design, 2009 - ECCTD 2009.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-3895-2.  Kapittel.  s 69 - 72
 • Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2009). Ultra low-voltage switched current mirror, In Michel Renovell; Ondrej Novák; Hans Manhaeve & Zdenek Plíva (ed.),  Proceedings of the 2009 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2009 - DDECS.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-3341-4.  Kapittel.  s 242 - 245
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2009). Digital Ultra Low Voltage High Speed Logic, In S.I. Ao & Oscar Castillo (ed.),  Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS) 2009 Vol II.  Newswood Limited.  ISBN 978-988-17012-7-5.  Vol II.  s 1454 - 1458
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2009). Pseudo Floating-Gate and Reverse Signal Flow, In Maurizio Strangio (ed.),  Recent Advances in Technologies.  INTECH.  ISBN 978-953-307-017-9.  Chapter 28.  s 495 - 514
 • Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2009). Reliability and Fault Tolerance of Ultra Low Voltage High Speed Differential CMOS, In S.I. Ao & Oscar Castillo (ed.),  Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS) 2009 Vol II.  Newswood Limited.  ISBN 978-988-17012-7-5.  Vol. II.  s 1479 - 1483
 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar & Høvin, Mats Erling (2009). An Adaptive Fish Packing Algorithm for fish industry. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering.  ISSN 2010-376X.
 • Ripon, Kazi Shah Nawaz; Glette, Kyrre Harald; Mirmotahari, Omid; Høvin, Mats Erling & Tørresen, Jim (2009). Pareto Optimal Based Evolutionary Approach for Solving Multi-Objective Facility Layout Problem, In C S Leung; M Lee & J H Chan (ed.),  Neural Information Processing.  Springer.  ISBN 978-3-642-10682-8.  Chapter.  s 159 - 168
 • Azadmehr, Mehdi; Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2008). Bi-directional current-starved pseudo floating-gate differentiator/integrator, In  ICECS 2008 : 15th IEEE international conference on electronics, circuits and systems.  IEEE conference proceedings.  s 275 - 278 Vis sammendrag
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Aunet, Snorre (2008). Clocked Semi-Floating-Gate Ultra Low-Voltage Current Mirror, In Franco Maloberti (ed.),  Proceedings, 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-2182-4.  kapittel.
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Aunet, Snorre (2008). High Speed and Ultra Low Voltage CMOS Latch, In Franco Maloberti (ed.),  Proceedings, 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-2182-4.  kapittel.
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Aunet, Snorre (2008). Ultra Low Voltage and, Nor and XOR CMOS Gates, In Franco Maloberti (ed.),  Proceedings, 15th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4244-2182-4.  kapittel.
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid; Goplen Lomsdalen, Johannes & Aunet, Snorre (2008). High Speed Ultra Low Voltage CMOS Inverter, In Ian O'Connor & Asim Smailagic (ed.),  IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI.  IEEE.  ISBN 978-0-7695-3170-0.  kapittel.
 • Habibizad Navin, Ahmad; Hashemi, Yasaman & Mirmotahari, Omid (2008). Introducing a Platform for Encryption Algorithms. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering.  ISSN 2010-376X.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lundberg, Pål; Elvebakk, Lisbeth & Mirmotahari, Omid (2020). Medstudentrespons. Læring om læring.  ISSN 2535-4108.  4(1) . doi: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/lol
 • Mirmotahari, Omid (2019). Kritisk tenkning, epleslang og snapping - utdatert kompetanse?.
 • Mirmotahari, Omid (2019). Utvikling av førsteårs studenters tilbakemeldingsferdighet. – ved hjelp av egenvurdering og selvrefleksjon.
 • Mirmotahari, Omid; Bergersen, Gunnar Rye; Berg, Yngvar; Bråthen, Kristin & Eliassen, Kristin Broch (2019). Framework for Pupil-to-Student Transition, Learning Environment and Semester Start for First-Year Students, In Ilias Pappas; Patrick Mikalef; Yogesh K. Dwivedi; Maria Letizia Jaccheri; John Krogstie & Matti Mäntymäki (ed.),  Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century. 18th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2019, Trondheim, Norway, September 18–20, 2019, Proceedings.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-030-29374-1.  12.  s 128 - 139
 • Fremstad, Ester; Damsa, Crina I. & Mirmotahari, Omid (2018). Promoting active learning through developing and using a digital tool for assessment.
 • Mirmotahari, Omid (2018). Automatisk tilbakemelding på studentbesvarelser.
 • Mirmotahari, Omid (2018). Cybersmart, etisk hacking og opplæring av elever i skolen.
 • Mirmotahari, Omid & Fimland, Øystein (2018, 12. januar). Skal forske på automatiske tilbakemeldinger. [Internett].  Khrono.
 • Dadashi, Ali; Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2017). Fast-settling, energy-efficient, amplifier for high-resolution LCD displays.
 • Fimland, Øystein & Mirmotahari, Omid (2017, 01. mars). Fremtidens sensur er her. [Internett].  www.khrono.no.
 • Mirmotahari, Omid (2017). Hverandrevurdering - Peer-review.
 • Mirmotahari, Omid (2017). ICT Seminar: System for automatisk individuell faglig begrunnelse og tilbakemelding.
 • Mirmotahari, Omid (2017). Vurdering.
 • Mirmotahari, Omid; Lynnebakken, Hilde & Valberg, Anna Helene (2017, 12. desember). Snart får studentene automatisk tilbakemelding – kan være like nyttig for lærerne. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Dadashi, Ali; Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2016). A High-Performance CMOS Modified Amplifier.
 • Dadashi, Ali; Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2016). Domino Dual­Rail, High­Speed, NOR Logic, with 300mV supply in 90 nm CMOS Technology.
 • Marchetti, Luca; Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar & Azadmehr, Mehdi (2016). A discrete implementation of a bidirectional circuit for actuation and read-out of resonating sensors.
 • Marchetti, Luca; Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar & Azadmehr, Mehdi (2016). Bidirectional front-end for piezoelectric resonator.
 • Mirmotahari, Omid (2016). Fremtidens teknologi.
 • Mirmotahari, Omid (2016). Studielaben: Et faglig-sosialt tiltak på Institutt for Informatikk.
 • Mirmotahari, Omid; Dadashi, Ali & Berg, Yngvar (2016). High-speed dynamic dual-rail ultra low voltage static CMOS logic operating at 300 mV.
 • Dadashi, Ali; Mirmotahari, Omid & Berg, Yngvar (2015). Ultra-Low-Voltage, Semi-Floating-Gate, Domino, Dual-Rail, Nor Gate.
 • Høvin, Mats Erling & Mirmotahari, Omid (2009, 06. februar). Service-roboter.  VG.
 • Mirmotahari, Omid (2009). Elektronikk, Robotikk og Nanoverden.
 • Mirmotahari, Omid (2009). Fremtidens Teknologi: Elektronikk, Robotikk og Nanoverden.
 • Mirmotahari, Omid & sandbakk, tore (2009, 09. mars). Reportasje om kunstige kroppsdeler. [Radio].  NRK P3 - BANDEN.
 • Tørresen, Jim; Mirmotahari, Omid & Jensenius, Alexander Refsum (2009). Intelligente systemer for robotikk og musikk.
 • anja@levangeravisa, , & Mirmotahari, Omid (2008, 26. juni). Vil ha mer skole på sommeren. [Internett].  levangeravisa.
 • Azadmehr, Mehdi; Berg, Yngvar & Mirmotahari, Omid (2008). Bi-directional current-starved pseudo floating-gate differentiator/ integrator. Vis sammendrag
 • Behrentz, Johan; Høvin, Mats Erling & Mirmotahari, Omid (2008, 04. september). "Helt sykt" med robot.  Sunnmørsposten.
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Aunet, Snorre (2008). Clocked Semi-Floating-Gate Ultra Low-Voltage Current Mirror.
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Aunet, Snorre (2008). High Speed and Ultra Low Voltage CMOS Latch.
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid & Aunet, Snorre (2008). Ultra Low Voltage and, Nor and XOR CMOS Gates.
 • Berg, Yngvar; Mirmotahari, Omid; Goplen Lomsdalen, Johannes & Aunet, Snorre (2008). High Speed Ultra Low Voltage CMOS Inverter.
 • Mirmotahari, Omid (2008). A Reversible CMOS block performing AD / DA implemented with Pseudo Floating-Gate and Multiple-Valued Logic.
 • Mirmotahari, Omid (2008). Hvilke muligheter har jeg? – En doktorstudents bekjennelse.
 • Mirmotahari, Omid (2008). Lag og programmer nano-roboter (LEGO).
 • Mirmotahari, Omid (2008). Lag og programmer nano-roboter (LEGO).
 • Mirmotahari, Omid (2008). Lag og programmer nano-roboter (LEGO).
 • Mirmotahari, Omid (2008). Lag og programmer nano-roboter (LEGO).
 • Mirmotahari, Omid (2008). Low Voltage Design against Power Analysis Attacks.
 • Mirmotahari, Omid (2008). On nanoscaled CMOS at reduced voltages.
 • Mirmotahari, Omid (2008). Programmeringskurs for LEGO NXT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:08 - Sist endret 13. aug. 2018 15:33

Prosjekter

 • Structured assessment method for improved student learning
 • eASSESS

Forskergrupper