Praktisk informasjon

Kursene er designet slik at de gir deg oversikt og erfaring med sentrale tema innen hvert av fagområdene.

Korte fakta

  • Videreutdanning med studiepoeng
  • Kursene kan tas enkeltvis
  • All undervisning gis som heldagssamlinger i Oslo
  • Emner som gir 10 studiepoeng, går over  fem hele dager (3 + 2 dager)
  • Eksamen: prosjektoppgave

– Digital teknologi muliggjør utvikling, men krever også nye måter å organisere på og nye forretningsmodeller. Det er viktig at etablerte virksomheter fornyer seg i en virkelighet preget av av større endringshastighet, usikkerhet, kompleksitet og uklarhet enn tidligere, sier Katja Maria Hydle som er programansvarlig for masterprogrammet i IT og ledelse.

Beste tilgjengelige kunnskap

Undervisningen veksler mellom forelesninger og studentaktivitet. Vi bruker erfaringer og caser som studentene selv har med seg. Det betyr at du får jobbe med problemstillinger fra din egen arbeidshverdag og lære teori gjennom å anvende den på reelle utfordringer på din egen arbeidsplass.

Når dine erfaringer og problemstillinger møter vår forskningsbaserte innsikt, skaper vi en unik læringsarena.

Hvem passer kursene for?

Kursene er for deg som har jobbet noen år, og som ønsker faglig påfyll. For å ta emner enkeltvis kreves det generell studiekompetanse og minimum to års relevant yrkeserfaring. Noen emner vil allikevel forutsette eller bygge på bestemte informatikkfaglige forkunnskaper hos studentene for at de skal få utbytte av undervisningen.

Om kursavgiften

Publisert 28. apr. 2022 10:18 - Sist endret 21. juni 2022 17:36