Overgang til nytt utskriftsystem / Moving our printers to the new printing service

I forbindelse med at USIT avvikler uskriftsystemet PRISS er alle Ifis skriverkøer flyttet over til pushprint systemet.

Man vil nå bli spurt om brukernavn og passord ved utskrift.

---

USIT is decomissioning the old PRISS printing system and all Ifis printers are now moved over to the new pushprint system.

You will now be asked for your username and password when printing.

Publisert 17. juni 2016 15:26 - Sist endret 17. juni 2016 15:26