IT-tjenester ved Ifi

Melding av feil

IFIDRIFT er avhengig av at du til enhver tid melder om feil ved utstyr og programvare!

Hvem kontakter jeg ved IT-spørsmål?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Startpakke

Kom i gang med egen maskin - en samling informasjon og nyttig programvare som brukes i undervisningen ved Ifi.

Søk i IT-tjenester

For ansatte