IT-tjenester ved Ifi

Generelt

Linux

Mac OS

Windows

Melding av feil

IFIDRIFT er avhengig av at du til enhver tid melder om feil ved utstyr og programvare!

Hvem kontakter jeg ved IT-spørsmål?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Startpakke

Kom i gang med egen maskin - en samling informasjon og nyttig programvare som brukes i undervisningen ved Ifi.

Søk i IT-tjenester