Nettpublisering ved Institutt for informatikk

Ansatte skal som hovedregel bruke sin personside i vortex for å publisere informasjon om faglig arbeid og sin tilknytning til instituttet. Se UiOs veiledning for personsider.

Prosjekter, forskergrupper og masteroppgaver

Disse skal også publiseres i vortex, for veiledninger se eget punkt om forskning og masteroppgaver.

Hjemmesider på heim.ifi.uio.no

Studenter og ansatte ved Ifi kan fortsatt selv publisere nettsider som gjøres synlig på web-tjenerne heim.ifi.uio.no og folk.uio.no. Informasjonen publiseres da på den enkelte brukers eget hjemmeområde. For oppskrift og retningslinjer se UiOs veiledning for personlige nettsider.

Publisert 23. jan. 2011 10:21 - Sist endret 23. juni 2015 09:13