Nettpublisering ved Institutt for informatikk

Ansatte skal som hovedregel bruke sin personside i vortex for å publisere informasjon om faglig arbeid og sin tilknytning til instituttet. Se UiOs veiledning for personsider.

Prosjekter, forskergrupper og masteroppgaver

Disse skal også publiseres i vortex, for veiledninger se eget punkt om forskning og masteroppgaver.

Publisert 23. jan. 2011 10:21 - Sist endret 8. mars 2021 14:16