Devilry: Hvem kontakter jeg

Er du student og har spørsmål knyttet til Devilry eller problemer med tilgang, tilhøringhet og/eller roller?

Ta kontakt med gruppelæreren din. Han/hun kan som regel hjelpe deg, eventuelt videresende henvendelsen din til rette instans.

Er du gruppelærer og har spørsmål knyttet til Devilry eller problemer med tilgang, tilhøringhet og/eller roller?

Ta kontakt med faglærer i det aktuelle kurset. Vedkommende er administrator på sitt kurs, og kan som regel hjelpe deg eventuelt videresende henvendelsen til rette instans. Se også Devilry dokumentasjon for Examiner-rollen.

Er du faglærer med spørsmål knyttet til roller og tilgang i Devilry?

Kontakt studieadministrasjonen ved ditt institutt. Ved Institutt for informatikk skyldes stort sett manglende tilgang en feilregistrering i FS. Ved andre MN-institutter må endringer gjøres direkte i Devilry. Se også Devilry brukerdokumentasjon.

Er du faglærer/administrator med spørsmål av teknisk karakter knyttet til Devilry?

Kontakt devilry-support@ifi.uio.no

For import av data inn i Devilry, se manuell kursimport