Devilry: Hvem kontakter jeg

Er du student og har spørsmål knyttet til Devilry eller problemer med tilgang, tilhøringhet og/eller roller?

Ta kontakt med gruppelæreren din. Hen kan som regel hjelpe deg, eventuelt videresende henvendelsen din til rette instans.

Er du gruppelærer og har spørsmål knyttet til Devilry eller problemer med tilgang, tilhøringhet og/eller roller?

Ta kontakt med faglærer i det aktuelle kurset. Vedkommende er administrator på sitt kurs, og kan som regel hjelpe deg eventuelt videresende henvendelsen til rette instans. Se også Devilry dokumentasjon for Examiner-rollen.

Er du faglærer med spørsmål knyttet til roller og tilgang i Devilry?

Kontakt studieadministrasjonen ved ditt institutt. Ved Institutt for informatikk skyldes stort sett manglende tilgang en feilregistrering i FS. Ved andre MN-institutter må endringer gjøres direkte i Devilry. Se også Devilry brukerdokumentasjon.

Er du faglærer/administrator med spørsmål av teknisk karakter knyttet til Devilry?

Kontakt devilry-support@ifi.uio.no

For import av data inn i Devilry, se manuell kursimport