Manuell kursimport

For å kunne ta ibruk Devilry for et kurs utenfor Institutt for Informatikk så er man avhengig av å gjøre en manuell import av kurs og brukerdata ettersom FS integrasjon ikke er på plass.

Studieadministrasjonen på institutt som ønsker å benytte Devilry ko-ordinerer og sender samlet importliste for alle egne kurs som skal benytte Devilry. Formatet på denne importlisten er angitt i dette dokumentet.

Ta i bruk Devilry

Hvis man ønsker å benytte Devilry til innlevering og retting av obligatoriske oppgaver og ikke har brukt Devilry tidligere på instiuttet så ta kontakt med drift@ifi.uio.no.

Vi setter pris på om man kan estimere antall kurs og studenter så vi vet noe om omfanget.

Når klarsignal er gitt kan man samle inn dataene som skal inn i Devilry på et format som sikrer datakvaliteten og innebærer minst mulig manuelt arbeid.

For kurs så skal csv-filen eller regnearket være bygget opp etter følgende struktur (om man bruker regneark så benytter man separate celler) der data skilles med skilletegn som kolon eller semikolon.

emnekode:tekstlig beskrivelse

For eksempel slik

matinf9310:MAT-INF9310 - Partial differential equations and Sobolev spaces II
mat1012:MAT1012 - Matematikk 2

Merk at emnekoder skrives uten bindestrek.

Deretter må man ha kursansvarlige, og for større kurs også gruppelærere. Kursansvarlige kalles admin og gruppelærere examiner. Er det flere grupper så kan disse med fordel angis etter examiner, slik at strukturen blir

emnekode;brukernavn;admin
emnekode;brukernavn;examiner;1

Viktig: Med brukernavn menes UiO-brukernavn. Dette skal ikke inneholde punktum, isåfall er det ikke brukernavnet!

For eksempel slik

MAT1012;enbruker;admin;
MAT1012;annenbruker;admin;
MAT1012;olanordmann;admin;
MAT1012;karinordmann;admin;
MAT1110;einstein;examiner;1
MAT1110;grace;examiner;2
MAT1110;guybrush;examiner;3

Til slutt trenger man noen studenter der er formatet

Etternavn;Fornavn;brukernavn;emnekode;gruppe

Det siste feltet, gruppe, er valgfritt og ikke alle emner (gjerne små) benytter grupper.

Dette kan da se slik ut

And;Arne;aand;MAT-INF9170;
Nordmann;Kåre;kn;MAT-INF9170;
Ås;Peder;peder;MAT-INF9310;
Parafin;Pelle Aleksander;paparafin;MAT1012;1
Dionysos;Aleksander;dio;MAT1012;1

Eksempelfiler

Open Office eller Libre Office og evt andre som benytter Open Document Spreadsheet (ODS) kan kikke her: /ifi/tjenester/it/hjelp/devilry/devilry-import-institutt-semester.ods

Microsoft Excel brukere kan kikke her: /ifi/tjenester/it/hjelp/devilry/devilry-import-institutt-semester.xlsx

Emneord: Devilry Av Thomas Hansen
Publisert 11. feb. 2014 15:48 - Sist endret 8. sep. 2016 14:19