Databasesressurser

Institutt for informatikk tilbyr databaseverktøyet PostgreSQL til bruk i utdanning og forskning.

PostgreSQL

PostgreSQL brukes i databasekursene, og man trenger spesiell tilgang for å ta det i bruk. Hvis du av faglige grunner skulle ønske tilgang, ta kontakt for å få tilgang til og dokumentasjon om PostgreSQL.

Publisert 23. jan. 2011 12:07 - Sist endret 25. mars 2021 13:46