Kontakt med IT-drift

IFIDRIFTs vakttjeneste fungerer som frontlinjekontakt mot brukere i brukerstøttespørsmål i tidsrommet 08:00 til 15:00 alle hverdager.

Bahelorstudenter bør som hovedregel oppsøke resepsjonsvaktene ved behov for hjelp og veiledning. Øvrige brukere kan oppsøke resepsjonsvakt eller IFIDRIFTs vakt som beskrevet.

IFIDRIFT er lokalisert i bygning Ole-Johan Dahls hus (GA06).

Epost: drift@ifi.uio.no
Telefon: 22852714
Besøksadresse: IFIDRIFT - Institutt for informatikk
Rom 4149 (vaktkontor)
4. etg Ole-Johan Dahls hus
Gaustadalléen 23 B
0371 Oslo.

Se oversikt over tilsatte i IFIDRIFT

Publisert 21. jan. 2011 10:06 - Sist endret 19. apr. 2016 14:24