macOS på UiO

Her har vi forsøkt å dokumentere hvordan man kan feilsøke og fikse problemer som vi har sett på Macer ved UiO.

Dokumentasjonen er mest innrettet mot IT-personell, så om man er usikker bør man forhøre seg med noen som er IT-kyndige så man ikke gjør et problem verre.

Vi har sett at noen programmer ikke angir eksplisitt rettigheter på filer som skal installeres, og dersom en streng verdi for umask er satt på systemet så kan det (spesielt for MS Office, macTeX/LaTeX og Homebrew) resultere i at programvare ikke lenger lar seg kjøre av brukeren etter en oppdatering eller OS oppgradering.

Problemer med en feilmelding om problemer med lasting av dynamiske biblioteker som gjør at programvaren kræsjer kan skyldes feil rettigheter i en undermappe til MS Office programmet (som oftest flere av dem). Dette er dokumentert under, men om man har feil umask på systemet så kan problemet komme tilbake senere om man ikke også ser på artikkelen om umask problemet ovenfor.

Utskrift på macOS, spesielt fra bærbar datamaskin har vært litt problematisk. Her er en oppskrift for hvordan du kan skrive ut på en enkel måte. Det innebærer litt manuelt arbeid, men forhåpentligvis holder det å gjøre det én gang.