Publikumstjenester

Åpen sone

Åpen sone for eksperimentell informatikk er et studentlaboratorium, verksted og kreativt lekerom

Sommerskolen

Programmering for 9. trinn til VG3