Publikumstjenester

Skolebesøk

Ta med deg klassen din til Institutt for informatikk

Kodeklubben Oslo - Blindern

Kodekurs for barn og unge

Åpen sone for eksperimentell informatikk

Studentlaboratorium, verksted og kreativt lekerom

IT-camp for jenter

Neste IT-camp blir våren 2018

Sommerskolen

Programmering for 8. trinn til VG2

Lederseminarer

Strategisk IT-forståelse for ledere