Kjemisk Fagutvalg

Hva er KFU?

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er studentenes talerør oppmot instituttledelsen og studieadministrasjonen. Vi tar opp saker som meldes inn til oss (store og små!), arrangerer faglige foredrag, selger labfrakker, har ansvaret for lesesalene og bokskapene, arrangerer vaffeldager og mer. Vi sitter også i styrer og utvalg på instituttet.

Studenter som tar ett eller flere emner ved Kjemisk institutt kan bli valgt inn i KFU. Ordinært består KFU av 6-10 medlemmer som er valgt på allmøtet og som har møteplikt og stemmerett på møter. 

Styreverv

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Økonomiansvarlig
 • 2-6 vanlige styremedlemmer. 

Innad i styret er det også ulike ansvarsområder:

 • Bokskapansvarlig
 • Lesesalsansvarlig
 • Postmester
 • Webansvarlig
 • Mentoransvarlig
 • Labfrakkansvarlig
 • Fadderukeansvarlig
 • Foredragsansvarlig
 • Sosialromansvarlig

Eksterne verv

 • 2 representanter til Instituttstyret
 • 3 representanter til Studie- og undervisningsutvalget (S&U)
 • 1 representant til LAMU
 • 1 representant til MNSU

I tillegg kommer et tilsvarende antall vararepresentanter.

Instituttstyret

Dette er det øverste organet ved Kjemisk institutt. Her diskuteres ansettelser, budsjett/regnskap og andre saker som angår instituttet. 

Studie- og undervisningsutvalget (S&U)

S&U har som ansvarsområde å vurdere undervisningen og å ta avgjørelser rundt oppbyggingen av det faglige undervisningstilbudet. 

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

I LAMU jobbes det med den lokal sikkerheten på arbeidsplassen. Utvalget gjennomgår alle ulykker som har skjedd siden siste møte og vurderer tiltak for å hindre at slike ulykker skjer igjen. 

MNSU
MN-fakultetet sitt studentuvalg representerer alle studenter ved fakultetet overfor fakultetsledelsen og administrasjonen, og er studentenes talerør utad. For mer informasjon: http://www.mn.uio.no/om/organisasjon/utvalg/mnsu/

Publisert 21. feb. 2013 19:33 - Sist endret 11. sep. 2016 21:08