Kjemisk Fagutvalg

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, fotografi, mennesker, tre, uniform.

Styret våren 2019

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er kontaktorgan mellom studentene og instituttet og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU våren 2019

  • Sørge for at både KJMB- og MENA-studenter blir representert og hørt opp mot ledelsen
  • Prof. Teaching Excellence
  • Vaffeldag
  • Eksamensverksted
  • Innkjøp og gjennomgang av kjøkkenredskap
  • Innkjøp av planter til studentområdet
  • Gjennomgang av diverse på lesesaler
  • Jobbe videre for å gjenåpne Alkymisten, ved å få på plass den nye døren

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved Kjemisk institutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Reglement for lesesalplass

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Canvas, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her: IT-Ressurser

Kontakt

Fagutvalget:
fagutvalget@kjemi.uio.no

Leder:
Erlend Tiberg North
erlendtn@student.matnat.uio.no
48228517

Kontortid
Kontortiden ble vedtatt avsluttet høsten 2018. Vi er alltid på kontoret vårt, V190 på Kjemisk Institutt. Kommer du innom, hjelper vi deg gjerne med hva enn det skulle være. 

Styret

Leder:
Erlend Tiberg North

Nestleder:
Keerthana Balashankar

Økonomiansvarlig:
Melika Kashani

Sekretær:
Kari Anne Andersen

Styremedlemmer:
Haider Abbas
Hannah Merlan Anor
Christian Elias Anderssen Dalan
Daniela Bejan

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:
Erlend Tiberg North og Keerthana Balashankar

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):
Melika Kashani

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):
Haider Abbas

Tilsettingsutvalget:
Stine Roén

MAKE-styret:
Hannah Anor

Øvrige ansvarsområder

Bokskapansvarlig:
Daniela Bejan

Labfrakkansvarlig:
Hannah Anor

Lesesalsansvarlig:
Erlend Tiberg North

Webansvarlig:
Keerthana Balashankar & Hannah Anor

Foredragsansvarlig:
Haider Abbas

Sosialromansvarlig:
Keerthana Blashankar

Vaffelmeister:
Christian Elias Anderssen Dalan

Mentoransvarlig:
Haider Abbas

Musikkromsansvarlig:
Christian Elias Anderssen Dalan

Postmester:
Haider Abbas