Knut Breivik

Professor II
Bilde av Knut Breivik
English version of this page
Telefon 63898000
Rom V112
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Forskningen min er motivert ut fra behovet for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige miljøgifter. Visjonen bak forskningen er å forstå og forutsi hvor organiske miljøgifter og miljøforurensninger kommer fra, hvor disse ender opp, hvordan de oppfører seg og hvem de er. De fleste forskningsprosjekter jeg leder har som formål å bistå aktuelle nasjonale miljømyndigheter samt internasjonale konvensjoner og programmer med vitenskapelig støtte i deres arbeid med å redusere eksponeringen av helse- og miljøskadelige stoffer.

Min hovedarbeidsplass er ved NILU - Norsk Institutt for Luftforskning (www.nilu.no) hvor jeg leder en faggruppe for miljøgiftmodellering.

Google scholar

Twitter

Undervisning

Prosjekter

Emneord: Kjemi, Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, Modellering og simulering, POPs, Eksponering, Klima og miljø, EE-avfall
Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 15. apr. 2020 14:51

Forskergrupper