Reidar Haugsrud

Bilde av Reidar Haugsrud
English version of this page
Telefon +47 22840659
Rom SMN
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1033 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Uorganisk- og fysikalsk kjemi, Materialvitenskap
 • Fast-stoff elektrokjemi
 • Defekter og transport i funksjonelle materialer
 • Reaksjonskinetikk ved overflater og grenseflater
 • Elektrokjemisk energikonvertering (brenselceller og elektrolysører)
 • Degradering av materialer for høytemperaturanvendelser (HT oksidajon og korrosjon)

UndervisningBildet kan inneholde: fotografi, svart, øyevipper, gjøre, øyeblikksbilde.

Bakgrunn

 • Professor Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo (2013-)
 • Førsteamanuensis Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo (2008-2013)
 • Postdoktor/forsker SMN/Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo (2000-2007)
 • Forsker Bærekraftig Energiteknologi, SINTEF, (1999)
 • Dr. Scient, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo (1995-1999)
Emneord: Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN

Publikasjoner

 • Li, Zuoan & Haugsrud, Reidar (2022). Surface kinetics and bulk transport in La2Ni0.5Cu0.5O4+δ membranes from conductivity relaxation. Journal of the European Ceramic Society. ISSN 0955-2219. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2022.10.046.
 • Emhjellen, Linn Katinka Susanne Shi; Xing, Wen; Li, Zuoan & Haugsrud, Reidar (2022). Oxygen permeability and surface kinetics of composite oxygen transport membranes based on stabilized δ-Bi<inf>2</inf>O<inf>3</inf>. Journal of Membrane Science. ISSN 0376-7388. 660, s. 1–6. doi: 10.1016/j.memsci.2022.120875. Fulltekst i vitenarkiv
 • Emhjellen, Linn Katinka Susanne Shi; Strandbakke, Ragnar & Haugsrud, Reidar (2021). Electrical transport in a molten-solid V2O5–ZrV2O7 composite. Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 9(34), s. 18537–18545. doi: 10.1039/D1TA03750A. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasle, Ida; Waldow, Stephan P.; Gries, Ute N.; De Souza, Roger A.; Vøllestad, Einar & Haugsrud, Reidar (2021). B-site cation inter-diffusion in yttrium substituted barium zirconate. Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 9(37), s. 21142–21150. doi: 10.1039/d1ta02391h. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dayaghi, Amir Masoud; Haugsrud, Reidar; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Larring, Yngve; Strandbakke, Ragnar & Norby, Truls Eivind (2021). Increasing the thermal expansion of proton conducting Y-doped BaZrO3 by Sr and Ce substitution. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 359. doi: 10.1016/j.ssi.2020.115534. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kalland, Liv-Elisif Queseth; Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls Eivind (2020). Structure, hydration, and proton conductivity in 50% La and Nd doped CeO2 – La2Ce2O7 and Nd2Ce2O7 – and their solid solutions. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 354. doi: 10.1016/j.ssi.2020.115401. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Stange, Marit Synnøve Sæverud & Haugsrud, Reidar (2019). Oxidation study of porous metal substrates for metal supported proton ceramic electrolyzer cells. Corrosion Science. ISSN 0010-938X. 164. doi: 10.1016/j.corsci.2019.108335.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dayaghi, Amir Masoud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Rørvik, Per Martin & Haugsrud, Reidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fabrication of metal-supported proton-conducting electrolysers with thin film Sr- And Ce-doped BZY electrolyte. ECS Transactions. ISSN 1938-5862. 91(1), s. 941–949. doi: 10.1149/09101.0941ecst.
 • Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen; Vines, Lasse; Fjellvåg, Øystein; Granerød, Cecilie Skjold & Prytz, Øystein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Highly Correlated Hydride Ion Tracer Diffusion in SrTiO3–xHx Oxyhydrides. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 141(11), s. 4653–4659. doi: 10.1021/jacs.8b12985. Fulltekst i vitenarkiv
 • Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2018). Formation of defects and their effects on hydride ion transport properties in a series of K2NiF4-type oxyhydrides. Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 6(4), s. 1454–1461. doi: 10.1039/c7ta08435h.
 • Desissa, Temesgen D.; Haugsrud, Reidar; Wiik, Kjell & Norby, Truls Eivind (2018). Inter-diffusion across a direct p-n heterojunction of Li-doped NiO and Al-doped ZnO. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 320, s. 215–220. doi: 10.1016/j.ssi.2018.03.011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Malerød-Fjeld, Harald; Clark, Daniel Ryan; Yuste-Tirados, Irene; Zanón, Raquel; Catalán-Martinez, David & Beeaff, Dustin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Thermo-electrochemical production of compressed hydrogen from methane with near-zero energy loss. Nature Energy. ISSN 2058-7546. 2(12), s. 923–931. doi: 10.1038/s41560-017-0029-4.
 • Escolastico, S; Solis, C; Haugsrud, Reidar; Magraso, Anna & Serra, J. M. (2017). On the ionic character of H2 separation through mixed conducting Nd5.5W0.5Mo0.5O11.25−δ membrane. International Journal of Hydrogen Energy. ISSN 0360-3199. 42(16), s. 11392–11399. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.02.087.
 • Hancke, Ragnhild & Haugsrud, Reidar (2017). The correlation between surface kinetic and bulk diffusion properties of proton conducting oxides. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 306, s. 48–54. doi: 10.1016/j.ssi.2017.02.006.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Rørvik, Per Martin & Haugsrud, Reidar (2017). Development of novel metal-supported proton ceramic electrolyser cell with thin film BZY15–Ni electrode and BZY15 electrolyte. International Journal of Hydrogen Energy. ISSN 0360-3199. 42(19), s. 13454–13462. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.03.028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sazinas, Rokas; Sakaguchi, Isao; Hasle, Ida Margrete; Polfus, Jonathan M.; Haugsrud, Reidar & Einarsrud, Mari-Ann [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Tracer diffusion of 96Zr and 134Ba in polycrystalline BaZrO3. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 19(32), s. 21878–21886. doi: 10.1039/C7CP04039C. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stefan, Elena; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Hildenbrand, Nicolas & Norby, Truls Eivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Layered microstructures based on BaZr0.85Y0.15O3−δ by pulsed laser deposition for metal-supported proton ceramic electrolyser cells. Journal of Materials Science. ISSN 0022-2461. 52(11), s. 6486–6497. doi: 10.1007/s10853-017-0884-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2017). Formation and migration of hydride ions in BaTiO3-xHx oxyhydride. Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 5(3), s. 1050–1056. doi: 10.1039/c6ta06611a.
 • Cao, Yong; Duan, Nanqi; Jian, Li; Evans, Anna & Haugsrud, Reidar (2016). Effect of Nb Doping on Hydration and Conductivity of La27W5O55.5. Journal of The American Ceramic Society. ISSN 0002-7820. 99(10), s. 3309–3316. doi: 10.1111/jace.14346.
 • Løken, Andreas; Haugsrud, Reidar & Bjørheim, Tor Svendsen (2016). Unravelling the fundamentals of thermal and chemical expansion of BaCeO3 from first principles phonon calculations. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 18, s. 31296–31303. doi: 10.1039/C6CP05710A. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cao, Yong; Xiong, Chunyan; Jian, Li; Vøllestad, Einar; Evans, Anna & Haugsrud, Reidar (2016). Enhancement of the electron conductivity of La27(W0.85Nb0.15)5O55.5-δ by Mo doping for hydrogen permeation. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 163(10), s. F1151–F1156. doi: 10.1149/2.1251609jes.
 • Wachowski, Sebastian Lech; Mielewczyk-Gryn, Aleksandra; Zagorski, Krzysztof; Li, Cheng; Jasinski, Piotr & Skinner, Stephen J [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Influence of Sb-substitution on ionic transport in lanthanum orthoniobates. Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 4(30), s. 11696–11707. doi: 10.1039/c6ta03403a.
 • Skomedal, Gunstein; Burkov, Alexander; Samunin, Alexander Yu; Haugsrud, Reidar & Middleton, Peter Hugh (2016). High temperature oxidation of Mg2(Si-Sn). Corrosion Science. ISSN 0010-938X. 111(1), s. 325–333. doi: 10.1016/j.corsci.2016.05.016.
 • Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2016). Thermochemical properties of rare-earth oxyhydrides from first principles phonon calculations. RSC Advances. ISSN 2046-2069. 6(12), s. 9822–9826. doi: 10.1039/c5ra26552e.
 • Bjørheim, Tor Svendsen; Løken, Andreas & Haugsrud, Reidar (2016). On the relationship between chemical expansion and hydration thermodynamics of proton conducting perovskites. Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 4(16), s. 5917–5924. doi: 10.1039/c5ta10090a. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2015). The pivotal role of the dopant choice on the thermodynamics of hydration and associations in proton conducting BaCe0.9X0.1O3-δ (X = Sc, Ga, Y, In, Gd and Er). Journal of Materials Chemistry A. ISSN 2050-7488. 3(46), s. 23289–23298. doi: 10.1039/c5ta04932f. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magraso, Anna; Falk-Windisch, Hannes; Froitzheim, Jan; Svensson, Jan-Erik & Haugsrud, Reidar (2015). Reduced long term electrical resistance in Ce/Co-coated ferritic stainless steel for solid oxide fuel cell metallic interconnects. International Journal of Hydrogen Energy. ISSN 0360-3199. 40(27), s. 8579–8585. doi: 10.1016/j.ijhydene.2015.04.147.
 • Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2015). Proton transport properties of the RE3Ga5MO14 (RE = La, Nd and M = Si, Ti, Sn) langasite family of oxides. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 275, s. 29–34. doi: 10.1016/j.ssi.2015.03.014.
 • Bjørheim, Tor Svendsen; Shanmugappirabu, Vijay; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2015). Protons in piezoelectric langatate; La3Ga5.5Ta0.5O14. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 278(1), s. 275–280. doi: 10.1016/j.ssi.2015.06.024.
 • Ashok, Anuradha Machina; Haugsrud, Reidar; Norby, Truls & Olsen, Arne (2015). Structural study of the complex perovskite Ba4(Ba2Nb2)O11. Materials Characterization. ISSN 1044-5803. 102, s. 71–78. doi: 10.1016/j.matchar.2015.02.014.
 • Bjørheim, Tor Svendsen; Rahman, SMH; Eriksson, Sten G.; Knee, Christopher & Haugsrud, Reidar (2015). Hydration Thermodynamics of the Proton Conducting Oxygen-Deficient Perovskite Series BaTi1–xMxO3–x/2 with M = In or Sc. Inorganic Chemistry. ISSN 0020-1669. 54(6), s. 2858–2865. doi: 10.1021/ic503006u.
 • Hoque, Md Khairul; Haugsrud, Reidar & Knee, Christopher (2015). Structure and conductivity of acceptor doped La2BaZnO5 and Nd2BaZnO5. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 272, s. 160–165. doi: 10.1016/j.ssi.2015.02.001.
 • Vøllestad, Einar; Teusner, Markus; De Souza, Roger A. & Haugsrud, Reidar (2015). Diffusion of Nd and Mo in lanthanum tungsten oxide. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 274, s. 128–133. doi: 10.1016/j.ssi.2015.03.011.
 • Li, Zuoan; Kjølseth, Christian & Haugsrud, Reidar (2015). Hydrogen permeation, water splitting and hydration kinetics in Nd5.4Mo0.3W0.7O12−δ. Journal of Membrane Science. ISSN 0376-7388. 476, s. 105–111. doi: 10.1016/j.memsci.2014.11.013.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Stefan, Elena; Dayaghi, Amir Masoud; Larring, Yngve & Rørvik, Per Martin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fabrication and testing of thin-film based metal-supported proton ceramic electrochemical cells.
 • Xing, Wen; Emhjellen, Linn Katinka Susanne Shi; Haugsrud, Reidar & Li, Zuoan (2022). Ceramic composite oxygen transport membranes based on stabilised Bi2O3.
 • Dayaghi, Amir Masoud; Polfus, Jonathan; Strandbakke, Ragnar; Vøllestad, Einar; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2022). Effects of NiO, ZnO and CuO sintering additives on the hydration of BaZr0.4Ce0.4(Y,Yb)0.2O3-δ proton conducting electrolytes.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Dayaghi, Amir Masoud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve & Rørvik, Per Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Pulsed Laser Deposition of Electrolytes for Metal-Supported Proton-Conducting Electrolysis Cells.
 • Norby, Truls; Dayaghi, Amir Masoud; Storhaug, Sjur; Chen, Henry; Haugsrud, Reidar & Stange, Marit Synnøve Sæverud [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). BSZCY151020: A proton ceramic electrolyte with increased TEC for planar applications .
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Dayaghi, Amir Masoud; Larring, Yngve & Rørvik, Per Martin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Processing route for Metal Supported Proton Conducting Ceramic Cells.
 • Thoreton, Vincent; Liu, Xin; Li, Zuoan & Haugsrud, Reidar (2021). Effect of water vapour on the oxygen surface exchange kinetics of CaTi0.9Fe0.1O3-δ.
 • Thoreton, Vincent; Liu, Xin; Li, Zuoan; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2020). Surface exchange kinetics of CaTi0.9Fe0.1O3-δ.
 • Norby, Truls Eivind; Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2019). Hydride ion conduction.
 • Thoréton, Vincent; Bjørheim, Tor Svendsen; Liu, Xin; Li, Zuoan & Haugsrud, Reidar (2019). Influence of water vapour on the surface exchange kinetics of functional oxides.
 • Li, Zuoan; Liu, Xin & Haugsrud, Reidar (2019). Dissociation of oxygen on oxides determined by a modified gas phase analysis (GPA).
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dayaghi, Amir Masoud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Rørvik, Per Martin & Haugsrud, Reidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Fabrication of Metal-Supported Proton-Conducting Electrolysers with Thin Film Sr- and Ce-Doped BZY Electrolyte.
 • Dayaghi, Amir Masoud; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Rørvik, Per Martin & Haugsrud, Reidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Thin-film electrolyte with TEC optimized for metal-supported proton ceramic electrochemical cell.
 • Emhjellen, Linn Katinka; Xing, Wen; Li, Zuoan & Haugsrud, Reidar (2019). Electrochemical Transport in Molten/Solid Composite V2O5-ZrV2O7.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Dayaghi, Amir Masoud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Rørvik, Per Martin & Haugsrud, Reidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Key challenges in fabrication of metal-supported thin film proton conducting electrolyser cells.
 • Norby, Truls Eivind; Kalland, Liv-Elisif Queseth; Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2019). Hydration of fluorite-related rare-earth cerates.
 • Clark, Daniel Ryan; Malerød-Fjeld, Harald; Budd, Michael; Catalán-Martinez, David; Beeaff, Dustin & Norby, Truls Eivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Design and development of next-generation protonic reactors.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Stefan, Elena; Rørvik, Per Martin & Haugsrud, Reidar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Manufacturing of Metal Supported Protonic Ceramic Electrolyser Cells (PCEC).
 • Haugsrud, Reidar; Chen, Min & Bjørheim, Tor Svendsen (2017). SSPC-18 Conference Special Issue. Solid State Ionics. ISSN 0167-2738. 306. doi: 10.1016/j.ssi.2017.04.012.
 • Li, Zuoan & Haugsrud, Reidar (2017). Oxygen dissociation rate of oxide ion conductors determined by a novel gas phase analysis technique .
 • Clark, Daniel Ryan; Kjølseth, Christian; Malerød-Fjeld, Harald; Hernandez Morejudo, Selene; Zanon, R. & Serra, J [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Intensified Conversion of Natural Gas Using Proton-Conducting Ceramics.
 • Lervik, Adrian; Bjørheim, Tor Svendsen; Nguyen, Phuong Dan; Diplas, Spyridon; Haugsrud, Reidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Chemical and Structural Investigations of Grain Boundaries in Y-Doped BaZrO3.
 • Liu, Xin; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2016). Hydride migration and electron localization in BaTiO3-xHx oxyhydride .
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Fontaine, Marie-Laure; Larring, Yngve & Haugsrud, Reidar (2016). Development of metal supported proton ceramic electrolyser cells (PCEC) for renewable hydrogen production.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Larring, Yngve & Haugsrud, Reidar (2016). DEVELOPMENT OF MS-PCEC.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Rørvik, Per Martin & Fontaine, Marie-Laure [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Development of metal supported proton ceramic electrolyser cells (PCEC) for renewable hydrogen production.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Rørvik, Per Martin & Haugsrud, Reidar (2016). Progress on development of metal-supported proton conducting electrolysis cells (PCEC).
 • Stefan, Elena; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Norby, Truls & Haugsrud, Reidar (2016). Fabrication of Multi-layered Microstructures based on BaZr0.85Y0.15O3-δ for Metal Supported Proton Ceramic Electrolyzer Cells by Pulsed Laser Deposition.
 • Løken, Andreas; Haugsrud, Reidar & Bjørheim, Tor Svendsen (2016). Unravelling the Fundamentals of Thermal and Chemical Expansion of Proton Conducting Oxides.
 • Løken, Andreas; Olsen, Malin Solheim; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2016). The Effect of Clustering of Acceptors and Oxygen Vacancies on the Hydration and Transport of Proton Conducting Oxides.
 • Hasle, Ida Margrete; Vøllestad, Einar; Haugsrud, Reidar; De Souza, Roger; Gries, Ute & Waldow, Stephan (2016). B-site Cation (Zr4+) Diffusion in Yttrium doped Barium Zirconate.
 • Hasle, Ida Margrete; Haugsrud, Reidar & Polfus, Jonathan M. (2016). Computational Studies of Cation Transport in Barium Zirconate.
 • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2016). The detrimental role of acceptor and oxygen vacancy clustering on the hydration and transport properties of proton conducting oxides.
 • Lervik, Adrian; Haugsrud, Reidar; Diplas, Spyridon & Gunnæs, Anette Eleonora (2015). A TEM approach to BZY.
 • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2015). Origins of limiting proton concentrations in acceptor doped oxides.
 • Løken, Andreas; Bjørheim, Tor Svendsen & Haugsrud, Reidar (2015). Defect Associations as a Potential Cause for Limiting Proton Concentrations in Acceptor Doped Oxides.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Fjellvåg, Helmer; Liu, Xin; Haugsrud, Reidar & Sjåstad, Anja Olafsen (2015). Hydride oxides with perovskite related structure: Case study of La2LiHO3.
 • Hasle, Ida Margrete & Haugsrud, Reidar (2015). Metal Cation Inter-diffusion in BaZr0.9Y0.1O3-δ(BZY).
 • Hasle, Ida Margrete & Haugsrud, Reidar (2015). Metal Cation Inter-diffusion in BaZr0.9Y0.1O3-δ(BZY) .
 • Norby, Truls; Haugsrud, Reidar & Polfus, Jonathan M. (2015). Defects and transport in proton conducting BZY.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Stefan, Elena; Haugsrud, Reidar; Rørvik, Per Martin & Larring, Yngve (2015). Development of thin film based metal supported PCEC.
 • Desissa, Temesgen D.; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2015). Interface properties of p-n junction of oxide thermoelectric materials.
 • Stange, Marit Synnøve Sæverud; Stefan, Elena; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Dahl-Hansen, Runar & Rørvik, Per Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Development of metal supported protonic electrolyzer cells (MSD-PCEC).
 • Stefan, Elena; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Dahl-Hansen, Runar & Rørvik, Per Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Characterization of BaZr0.85Y0.15O3-δ Thin Films for Proton Ceramic Electrolyzer Cells by Pulsed Laser Deposition .
 • Stefan, Elena; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Larring, Yngve; Dahl-Hansen, Runar & Rørvik, Per Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Electrode and Electrolyte Microstructures based on BaZr0.85Y0.15O3-δ for Proton Ceramic Electrolyzer Cells by Pulsed Laser Deposition .
 • Stefan, Elena; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Dahl-Hansen, Runar; Larring, Yngve & Rørvik, Per Martin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Fabrication and Characterization of Metal Supported Proton Ceramic Electrolyzer Cells (PCEC).
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Sjåstad, Anja Olafsen; Haugsrud, Reidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2015). Investigation of Novel Hydride Oxides for Holistic Understanding of Functional Materials.
 • Stefan, Elena; Stange, Marit Synnøve Sæverud; Denonville, Christelle; Dahl-Hansen, Runar; Larring, Yngve & Rørvik, Per Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Layered Microstructures based on BaZr0.85Y0.15O3-δ for Proton Ceramic Electrolyser Cells by Pulsed Laser Deposition .
 • Chen, Henry; Norby, Truls; Haugsrud, Reidar & Dayaghi, Amir Masoud (2022). Sintering Behavior and Conductivity of (Ba0.85Sr0.15)(Zr0.7Ce0.1Y0.2)O3-δ Doped with ZnO as Sintering Aid. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Svee, Tord; Norby, Truls; Haugsrud, Reidar; Strandbakke, Ragnar; Thoreton, Vincent & Clar, Daniel (2021). Surface kinetics of BaGd1-xLaxCo2O6-𝛿 for use as an anode material in proton ceramic electrolyser cells. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Alsgaard, Erik Erlend Pham; Norby, Truls; Haugsrud, Reidar & Bjørheim, Tor Svendsen (2021). Protonic Transport Properties of Perovskite Heterostructures. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Mäntysalo, Visa Aleksi & Haugsrud, Reidar (2021). Synthesis and Characterization of La4BaCu5-xCoxOα as a Positrode for Proton Ceramic Electrochemical Cells - An Experimental and First Principles Investigation. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Kalland, Liv-Elisif Queseth; Norby, Truls Eivind; Mohn, Chris Erik & Haugsrud, Reidar (2021). Ab-initio modelling and experimental study of order-disorder, hydration, and ionic conductivity of fluorite-related oxides. Matematisk Naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2021(2348).
 • Johansen, Hege Westvold & Haugsrud, Reidar (2020). Defects and transport in donor doped LaNbO4. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Liu, Xin; Haugsrud, Reidar; Bjørheim, Tor Svendsen & Fjellvåg, Helmer (2018). Defect, Stability and Transport in Oxyhydrides. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Desissa, Temesgen D.; Norby, Truls Eivind & Haugsrud, Reidar (2018). Stability and properties of materials and interfaces for oxide thermoelectrics. Universistetet i Oslo. ISSN 1501-7710. 2018(1969).
 • Emhjellen, Linn Katinka; Haugsrud, Reidar; Bjørheim, Tor Svendsen & Strandbakke, Ragnar (2017). Defects and Transport in SrFe1-xMoxO3-δ. Universitetet i Oslo.
 • Løken, Andreas; Haugsrud, Reidar; Norby, Truls Eivind & Bjørheim, Tor Svendsen (2017). Hydration thermodynamics of oxides. Universitetet i Oslo.
 • Stub, Sindre Østby; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls Eivind (2017). Protonic Conduction in Porous Oxides. Universitetet i Oslo.
 • Gutterød, Emil Sebastian; Haugsrud, Reidar & Polfus, Jonathan M. (2016). An Experimental and Computational Study of Nitrogen Activation on Promoted Ruthenium Catalysts. Universitetet i Oslo.
 • Prato Modestino, Rafael Albert; Haugsrud, Reidar; Strandbakke, Ragnar & Vøllestad, Einar (2016). TRANSPORT PROPERTIES AND SURFACE KINETICS OF Ba0.8+xGd0.8La0.2+xCo2O6-d. Universitetet i Oslo.
 • Lervik, Adrian; Haugsrud, Reidar; Diplas, Spyridon & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Structural- and Compositional Investigations of Grain Boundaries in Y-Doped BaZrO3. Universitetet i Oslo.
 • Morland, Bjørn Helge; Dugstad, Arne & Haugsrud, Reidar (2015). Corrosion in CO2 transport pipeline The effect of dissolved and free water in dense phase CO2. Universitetet i Oslo.
 • Vøllestad, Einar; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls Eivind (2014). Mixed proton electron conducting oxides as hydrogen transport membranes in electrochemical potential gradients. Universitetet i Oslo.
 • Vigen, Camilla Kaori; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls Eivind (2014). Mixed conductivity in novel oxides for dense ceramic hydrogen gas separation membranes. Universitetet i Oslo.
 • Strandbakke, Ragnar; Norby, Truls Eivind & Haugsrud, Reidar (2014). Oxygen electrodes for ceramic fuel cells with proton and oxide ion conducting electrolytes. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 2. des. 2021 21:29

Prosjekter

Forskergrupper