Simon Elias Schrader

Stipendiat - Kjemisk institutt
Bilde av Simon Elias Schrader
English version of this page
Rom V204
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i mange aspekter av kvantefysikk generelt, og spesielt mangelegemeteori. Jeg er også interessert i numeriske metoder og som kan brukes til å løse problemstillinger innen mangelegemeteori, i tillegg til kvanteberegning.

Hovedinteressene mine er:
- Kvanteberegning
- Coupled Cluster teori
- Maskinlæring
- Tidsutvikling av mangelegeme-bølgefunksjonen
- Eigenvektorkontinuasjon

Undervisning

Høst 2022 er jeg gruppelærer i KJM1101 og KJM5600.

Bakgrunn

Jeg er PhD-student i teoretisk kjemi. Jeg har mastergrad i Computational Science: Chemistry og skrev masteroppgaven om Eigenvektorkontinuasjon i kvantekjemi. 

 

Emneord: Teoretisk kjemi

Publikasjoner

  • Schrader, Simon Elias & Benth, Fred Espen (2022). A stochastic study of carbon emission reduction from electrification and interconnecting cable utilization. The Norway and Germany case. Energy Economics. ISSN 0140-9883. 114. doi: 10.1016/j.eneco.2022.106300.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. nov. 2022 17:13 - Sist endret 17. nov. 2022 19:11