Kjemisk institutt med finaleplasser for SFF

Den 23. september kunngjøres hvilke nye Sentre for Fremragende Forskning som UiO får. Kjemisk institutt hadde to søknader på finaleplass.

Logo for Senter for Fremragende Forskning

Finalebidragene til Kjemisk institutt heter «Change» og «H». "CHANGE" ledes av professorene Stian Svelle og Anja O. Sjåstad. «H» ledes av professorene Truls Norby og Unni Olsbye. 

Der er stor spenning knyttet til dette. «Slike 10-årige sentre er den største tildelingen man kan få i norsk grunnforskning», sier professor Truls Norby. Han var optimistisk på vegne av Kjemisk institutt. 

Norby uttaler: «Et 30-talls finalesøknader kjempe om antagelig rundt 10 tildelinger. Det er spennende hvordan forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe sine kutt i NFR-budsjettene til grunnforskningen slår ut. Men med to sentre i finalen har jeg tro på at instituttet kan få en god nyhet på fredag. Vi i "H" feirer uansett i Forskningsparken den kvelden - enten det blir gravøl for en god søknadsprosess eller sjampanje for et flott senter!"

Klokken 15 den 23. september ble det kjent at «Change» og «H» ikke blir de neste SFF-ene. Markering av innsatsen og finaleplass ble markert i Forskningsparken. 

Kort om finalebidragene: 

  1. CHANGE skal studere grunnleggende katalytiske, elektrokatalytiske og fotokatalytiske reaksjoner som omdanner CO2 til nyttige og mer energirike forbindelser. 
  2. H skal studere protonet i sine omgivelser med ladninger og felt fra andre kjerner, elektroner, romladning og eksterne felt, og således grunnlaget for dypere forståelse av hydrogen i kjemiske reaksjoner og materialer.

Felles for Sentre for Fremragene Forskning (SFF) er at de driver gjennombruddsforskning. Ordningen er et virkemiddel for å heve kvaliteten på norsk forskning, høyere utdanning og innovasjon. Fra Forskningsrådets liste over finalistene, har UiO 15 av 57 innsendte søknader til finalen. 

Publisert 23. sep. 2022 16:36 - Sist endret 23. sep. 2022 16:45