English version of this page

Hjelp

Våren 2018 ble våre 2 store auditorier oppdatert med nytt teknisk utstyr.  Her vil du finne en kort gjennomgang av hva som finnes og hvordan du kan bruke det.  Begge auditoriene er helt like når det gjelder utstyr og muligheter.

IT-gruppen ved Kjemisk Institutt er bemannet med stillinger tilsvarende to årsekvivalenter.

Dette innebærer at det er visse jobber vi gjør, og andre jobber vi må gi lav prioritet, eller rett og slett ikke i det hele tatt.