Publikumstjenester

Kjemi Grand Prix er en formidlingskonkurranse der unge forskere får presentere arbeidet sitt i et populærvitenskapelig format på 4 minutter. 

Velkommen til Kjemisk institutt.

Vi har mangt å tilby for klasser eller mindre elevgrupper fra både grunn- og videregående skole. Kjemisk institutt er opptatt av å stimulere elever til å velge kjemi både i videregående skole og i høyere utdanning.

Skolelaboratoriet har utviklet og utvikler mange ressurser for skolen. Vi håper ressursene kan være til nytte for både elever og lærere i deres arbeid med naturfag og kjemi i skolen.

Kjemiolympiaden er en internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen.

Den norske finalen foregår hvert år på Kjemisk institutt.

10 studenter fortalte om sin forskning på 4 minutter. Hedda Johannesen gikk av med seieren i årets Kjemi Grand Prix. Tett fulgt av Andreas Smebye og Øyvind Langgård. Gratulerer!

Takk til alle 10 som stakk hodet fram foran over 200 elever. Og takk til elever fra Asker, Nesbru, Nydalen og Fyrstikkalléen skoler som trykket på mentometerknapper.

En liten rapport fra 24. oktober med foredrag, posterkonkurranse og instituttfest.  Vinner av posterkonkurransen ble Katinka Dankel med "Gull Faktisk".

8 studenter fortalte om sin forskning på 4 minutter. So Hyun Kwak og John Andre Louison delte seieren i årets Kjemi Grand Prix. På bronseplass havnet Jostein Granheim Trøyflat. Gratulerer!

Takk til alle 8 som stakk hodet fram foran over 200 elever. Og takk til elever fra Asker, Nesbru, og Nydalen skoler som trykket på mentometerknapper.