Publikumstjenester

Kjemiolympiaden er en internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen.

Den norske finalen foregår hvert år på Kjemisk institutt.