Publikumstjenester

Skolebesøksordningen er stengt grunnet koronasituasjonen. Vi avventer koronastatusen før vi kan vurdere å åpne opp for besøk.

Vi har mangt å tilby for klasser eller mindre elevgrupper fra både grunn- og videregående skole. Kjemisk institutt er opptatt av å stimulere elever til å velge kjemi både i videregående skole og i høyere utdanning.

Skolelaboratoriet har utviklet og utvikler mange ressurser for skolen. Vi håper ressursene kan være til nytte for både elever og lærere i deres arbeid med naturfag og kjemi i skolen.

Kjemiolympiaden er en internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen.

Den norske finalen foregår hvert år på Kjemisk institutt.