Studentdemokrati ved MN-fakultetet

Matematisk-naturvitenskapelig fakultets studentutvalg (MNSU) er det øverste studentutvalget på MN-fakultetet.

Studentinnflytelse på MN-fakultetet

Fakultetsstyret er det øverste styret på fakultetet.MNSU har 2 representanter i fakultetsstyret som fremmer studentenes interesser. Studentene er også representert i andre maktorganer på MN-fakultetet, slik som Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger og Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger. 

Program og fag

Det er en tilsvarende struktur på instituttene, med et instituttstyre med studentrepresentanter fra studentenes instituttutvalg og på programmene, med programråd med studentrepresentasjon.

Hvem har ansvaret?

Studentutvalgene har ansvar for å finne og velge studentrepresentanter til styrene. Når dette er innmeldt, vil studentene få innkalling og sakspapirer til møter de skal delta på.

Studentdemokrati på universitetsnivå

Universitetet i Oslos øverste styre er Universitetsstyret. Studentene ved UiOs øverste styre er Studentparlamentet. Deres ansvar er å utvikle en langsiktig og helhetlig politikk, og å ta tak i viktige konkrete saker, og fremme dem overfor Universitetsstyret, departementet, Norsk Studentorganisasjon (NSO), og andre relevante organer.

Publisert 9. mars 2011 15:26 - Sist endret 24. mars 2011 13:22