English version of this page

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier.

Fakultetsstyrets vedtar:

  • Overordnede mål, prinsipper og prioriteringer for fakultetet
  • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
  • Årsplan og budsjett
  • Fakultetets interne organisering i programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
  • Utfyllende bestemmelser til fakultetets administrasjonsreglement, herunder nærmere bestemmelser om valg eller tilsetting av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere regler om sammensetningen av instituttstyrer eller -råd.
  • Fakultetsstyret har ansvar for:
    • Godkjenning av regnskap og årsrapport
    • Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling

Medlemmer i fakultetsstyret

Publisert 23. feb. 2011 09:56 - Sist endra 6. mars 2020 11:20